Kaupungin uudet ytimet

Tässä tehtävässä pohditaan, minne omassa kotikaupungissa on syntymässä tai syntynyt uusia keskustan tyyppisiä ytimiä.

 

Tässä tehtävässä opitaan
  • mitä tarkoittaa monikeskuksistuminen
  • karttatulkintaa

k

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:
Keskusta – Monikeskuksinen kaupunki – Mitä on monikeskuksisuus?
Keskusta - Monikeskuksinen kaupunki - Hajautuva kaupunkirakenne
Keskusta - Perinteinen keskusta - Missä on keskusta?

Lue osiot ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävän voi tehdä yksin tai ryhmässä. Tehtävästä voi keskustella luokassa tai sen voi toteuttaa kotityönä verkkokeskustelun muodossa.

  • Tehtävässä tarvitaan muistiinpanovälineet.
  • Tehtävään tarvitset myös koti- tai lähikaupungin kartan. Se voi olla paperikartta (esimerkiksi puhelinluettelosta) tai sähköinen kartta. Esimerkiksi kuntien verkkosivuilla on usein sähköisiä karttapalveluita, jotka sopivat tähän tarkoitukseen hyvin. Karttapalveluissa olevia ilmakuvia voi myös käyttää tehtävässä apuna.

Apuna voit käyttää myös:

 

TOTEUTUS

 

1. Tutustu aluksi monikeskuksisuutta käsitteleviin aineistoihin. Löydät niihin linkit yllä.

2. Pohdi, mistä tunnistaa kaupungin keskustan? Voit listata paperille tai tietokoneelle muistiin asioita, jotka kuuluvat erityisesti keskusta-alueelle.

3. Mieti seuraavaksi, löytyykö jostain osasta omaa kotikaupunkiasi samanlaisia toimintoja, rakennuksia tai ympäristöä kuin perinteisessä keskustassa on?

4. Määritä uudet keskustamaiset paikat kartalta. Voit merkitä ne interaktiiviselle karttapohjalle pistemäisinä kohteina.

5. Pohdi mitkä tekijät ovat mielestäsi vaikuttaneet siihen, että juuri näihin paikkoihin on alkanut muodostua keskustamaista ympäristöä. Kirjoita ajatuksesi muistiin tai interaktiiviselle kartalle kohteisiin liittyviksi tiedoksi.

6. Tutki vielä kartalta koko kaupunkiseutua ja mieti, onko siellä sellaisia paikkoja, joihin voisi syntyä tulevaisuudessa uusia keskittymiä. Perustele näkemyksesi.

7. Keskustele lopuksi muiden kanssa, ovatko he tulleet samoihin lopputuloksiin nykyisten ja tulevien keskittymien sijainnin suhteen.