Tutustu katuun

Tässä tehtävässä tutustutaan erilaisiin katuihin ja niiden sijoittumiseen kaupungissa. Tarkastellaan katuja kartalla ja katujen läheisyyteen sijoittuvia toimintoja sekä pohditaan kadun sijainnin yhteyttä sen varrelle sijoittuvaan toimintaan ja liikenteeseen.

 

Tässä tehtävässä opitaan
  • käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä/digitaalisia karttoja
  • tutkimaan omaa lähiympäristöä (erityisesti rakennettua ympäristöä)
  • tunnistamaan erilaisia katuja
  • ymmärtämään kadun sijainnin vaikutus siihen, millaista toimintaa sen varrelle sijoittuu, ja millaista liikennettä kadulla on.

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioon:
Katu - Mikä on katu? - Kadun moninaiset merkitykset
Lue osio ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävä toteutetaan keskustellen vastauksista yhdessä luokan kesken tai verkkokeskusteluna. Verkkokeskustelun ohjeistus luetaan ennen tehtävän aloittamista, jos kyseinen menetelmä valitaan.

Tehtävään tarvitaan asuin- tai lähikaupungin kartta. Se voi olla paperikartta (esimerkiksi puhelinluettelosta) tai sähköinen kartta. Esimerkiksi kuntien verkkosivuilla on usein sähköisiä karttapalveluita, jotka sopivat tähän tarkoitukseen hyvin. Karttapalveluissa olevia ilmakuvia voi myös käyttää tehtävässä apuna.

Apuna voi käyttää myös:

 

TOTEUTUS

 

1. Etsi kartalta kotikaupunkisi tai kotikuntaasi lähinnä sijaitseva kaupunki.

2. Valitse kartalta joku kulkuväylä.

3. Tarkastele kulkuväylää ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Onko valitsemasi kulkuväylä katu vai tie? Perustele vastauksesi.
  • Missä kaupunginosassa tai -osissa se sijaitsee?
  • Millaista liikennettä kadulla todennäköisesti kulkee?
  • Mitä muuta toimintaa kadulla mahdollisesti on? Perustele näkemyksesi.

 

Huom!
Kohdassa 3 ja 4 tulee tarkastella kadun sijaintia kaupunkirakenteessa. Katsokaa millaista toimintaa kadun lähistölle on sijoittunut. Päätelkää alueen toimintaa esimerkiksi tarkastelemalla, millaisia rakennuksia ja muuta rakennettua ympäristöä on kadun lähistöllä.

 

4. Lopuksi vertaile valitsemaasi katua muiden valitsemiin katuihin. Keskustele muiden kanssa siitä, miten kadun sijainti kaupungissa vaikuttaa sen liikenteeseen ja siellä tapahtuvaan muuhun toimintaan?