Sijoita joutomaa kartalle

Tehtävässä sijoitetaan erityyppisten joutomaiden kuvia kartta-alustalle. Tehtävä tutustuttaa joutomaihin ja auttaa huomaamaan, että yksi kartta tai muu aineisto käsittää vain rajallisen määrän tiettynä ajankohtana tuotettua tietoa ympäristöstä.

 

Tässä tehtävässä opitaan
 • joutomaiden sijoittumisen perusteita kaupungissa.
 • tarkastelemaan karttojen tarjoaman tiedon rajoituksia ympäristön todellisen tilan selvittämisessä.
 • kuvan liittämistä interaktiiviselle kartta-alustalle.

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioon:
Joutomaa – Mikä on joutomaa? – Joutomaan määritelmät
Lue tämä osio ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävä toteutetaan yksin tai pareittain.

Tehtävässä käytetään apuna interaktiivista karttapalvelua, joka voi olla esimerkiksi PaikkaOppi tai Google Maps. Apuna kannattaa käyttää myös muita lähteitä, esimerkiksi oman kotikaupungin karttapalvelua, josta löytyy tietoa tonteista ym.

Selvitä ennen harjoitusta kummalla tavalla kuva lisätään pisteeseen valitsemassasi karttaohjelmassa.

Tehtävän voi toteuttaa myös ilman interaktiivista karttaa tulostamalla kuvat ja liittämällä ne paperikartalle.

Huom!
 • karttoihin ei ole merkitty joutomaita, eikä joutomaa-karttamerkkiä ole olemassa. Siten tietoa käytöstä pois olevista maista täytyy hankkia muulla tavoin. Aina uusinta tietoa ympäristön tilasta ei kuitenkaan ole saatavissa ilman maastokäyntiä.
 • Tehtävässä kannattaa käyttää myös päättelyä. Esimerkiksi lähellä keskustaa sijaitsevat teollisuusalueet saattavat olla nykyisiä joutomaita.
 • Kaupunkien omissa karttapalveluissa saattaa olla tietoa vireillä olevista asemakaavoista, jotka ovat potentiaalisia joutomaa-alueita kaupungissa.
 • Vaikka varmuutta joutomaan sijainnista ei tehtävän avulla saataisikaan, tärkeintä on pohtia joutomaiden syntymisen perusteita; mihin paikkoihin omassa kaupungissa joutomaat voisivat syntyä ja millä perusteilla.

 

TOTEUTUS

 

1. Lataa omalle tietokoneellesi sivun alaosassa olevat jpeg-muotoiset kuvat erilaisista joutomaista.

2. Mene valitsemaasi karttapalveluun ja etsi kartalta kotikaupunkisi tai asuinpaikkaasi lähinnä sijaitseva kaupunki.

3. Katso kuvia ja arvioi lukemasi tekstin pohjalta, missä paikassa kuvien kaltaiset joutomaat voisivat kaupungissa sijaita.

4. Pohdi, mistä voit löytää tietoa joutomaiden sijainnista. Voit esimerkiksi

 • keskustella muiden oppijoiden kanssa, tietävätkö he missä joutomaita sijaitsee.
 • käyttää apunasi PaikkaOpin erilaisia kartta-aineistoja. Katso muun muassa maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvät maatalous- ja erikoisalueet.
 • tutkia myös kaupunkien omia karttapalveluita, joissa voi olla tietoa esimerkiksi vapaista, rakentamattomista omakotitonteista ja ilmakuvia kaupungista.
 • katsoa ympäristöä Google Maps -palvelun Street view -toiminnon avulla.

5. Vie kuvat interaktiiviselle kartta-alustalle sellaiseen paikkaan, jossa kuvan kaltainen joutomaa voisi sijaita.

6. Kirjoita kuvan yhteyteen:

 • onko kuvan joutomaa mielestäsi liikenne-, teollisuus- vai sekajoutomaatyyppiä.
 • lyhyt perustelu, miksi sijoitit joutomaan juuri kyseiseen paikkaan.

7. Lopuksi jokainen (pari) voi esitellä tuloksensa. Kertokaa muille:

 • Millä perusteella joutomaa sijaitsee kyseisessä paikassa?
 • Minkä tyyppinen joutomaa on? Millä perusteella?
 • Millaista maankäyttöä joutomaan ympärillä on? esim. asuinrakennuksia, teitä, teollisuushalleja, kauppoja, koulu jne.
 • Miten kyseistä joutomaata voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa?

 

Omalle koneelle ladattavat joutomaakuvat

 

Klikkaa kuvia suuremmaksi ja tallenna (Save Image As...) ne omalle koneellesi käyttämällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä. Huomatkaa, että karttaohjelmissa kuvan lisääminen pisteeseen voi tapahtua kahdella tavalla:

 • ladataan kuva tietokoneen muistista (lataa kuvat koneelle)
 • kopioidaan kuvan linkki (älä lataa tällöin turhaan kuvaa koneellesi, vaan klikkaa kuva suuremmaksi ja kopio kuvan linkki sivun yläreunasta)

Selvitä ennen harjoitusta kummalla tavalla kuva lisätään pisteeseen valitsemassasi karttaohjelmassa.

 

Rakentamaton tontti

 

 

 

 

 

Hylätty rakennus ympäristöineen

 

 

 

 

 

Käytöstä poistettu rautatie

 

 

 

 

 

Käytöstä poistettuja työkoneita ja rakennuksia.