Oma paikka

Tehtävässä kootaan yhteen merkityksellisiin paikkoihin liittyviä tuntemuksia, kokemuksia ja muistoja.

 

Tässä tehtävässä opitaan
  • ymmärtämään tapoja, joilla paikkoihin liittyvät merkitykset syntyvät.
  • tuottamaan oma karttaesitys interaktiiviselle kartalle.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:
Lähiö - Mikä on lähiö? - Hyvä paha lähiö

Tehtävä toteutetaan yksilötyöskentelynä. Lopuksi keskustellaan yhdessä.

Tehtävässä käytetään apuna interaktiivista karttapalvelua, joka voi olla esimerkiksi PaikkaOppi tai Google Maps.

 

TOTEUTUS

 

1. Pohdi ensin, mihin paikkaan kotikaupungissasi sinulla on vahva suhde. Mikä paikka tuntuu juuri sinun paikaltasi? Missä tunnet olevasi kuin kotonasi? Voit myös ottaa halutessasi kuvia paikasta.

2. Etsi paikka kartalta ja liitä siihen pistekohteena paikka, joka on sinulle merkityksellinen. Liitä kohteeseen kuva tai sanallinen kuvaus, jossa kerrot millaisia kokemuksia, muistoja ja tuntemuksia paikkaan liittyy.

3. Lopuksi näitä paikkoja voi katsella kartalta koko ryhmän kanssa. Voitte keskustella esimerkiksi:

  • miten paikkasuhde syntyy ja kehittyy?
  • miksi ja miten esittelemäsi paikka on tullut tärkeäksi sinulle?
  • ovatko paikkaan liittämäsi merkitykset ja kokemukset henkilökohtaisia vai jaatko ne jonkun toisen ihmisen tai tietyn ihmisryhmän kanssa?
  • ovatko paikkaan liittyvät merkitykset yleensä muuttumattomia?
  • miksi yhteiset ja jaetut merkitykset (esimerkiksi asuinpaikasta) ovat tärkeitä?

Keskustelun pohjaksi voi lukea paikkaan liitettävistä merkityksistä Edu.fi -palvelussa Ympäristökasvatus kuvatataiteessa -verkkosivustolta.

 

VAIHTOEHTOISIA TOTEUTUSTAPOJA

 

Kuvia, tekstiä ja muuta tietoa voit tallentaa omasta paikasta PaikkaOpin kartta-alustalle myös mobiilisti.

Tehtävän voi toteuttaa ilman interaktiivista karttaa tulostamalla kuvat ja liittämällä ne paperikartalle.

 

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Knuutilan, Laaksosen ja Pielan toimittama teos Paikka - eletty, kuviteltu ja kerrottu (2006) käsittelee kiinnostavasti ihmisen paikkasuhdetta. Teos on Kalevalaseuran vuosikirja 85.