Kaupunki on jatkuvaa liikettä

Tehtävässä pohditaan, mikä ja mitä kaupungissa liikkuu.

Tässä tehtävässä opitaan

  • ajattelemaan arkista kaupunkiympäristöä uudella tavalla, erilaisten rytmien kautta.
  • ymmärtämään, että kaupunki ei ole ainoastaan rakennettua ympäristöä ja ihmisten maailmaa, vaan se on ihmis- ja luonnon toiminnan muodostama kokonaisuus.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:
Katu - Mikä on katu? - Kaupunkitilan jäsentäjä ja rytmittäjä

Lue osio ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävä toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönä.

 

TOTEUTUS

M

Keskustele lukemasi pohjalta seuraavista kysymyksistä:

  • Mitä tarkoitetaan väitteellä: Kaupunki on jatkuvassa liikkeessä?
  • Mikä tai mitkä luovat liikettä kaupunkiin? Anna esimerkkejä.
  • Mikä antamasi esimerkin tai esimerkkien liikkumiseen (muun muassa nopeuteen, suuntaan, rytmiin) vaikuttaa?
  • Millaista antamiesi esimerkkien liike on? Kuvaile. Onko se esimerkiksi säännönmukaista, satunnaisesti suuntautuvaa, kausittaista, katkonaista, nopeaa, hidasta?
  • Mihin antamiesi esimerkkien liike suuntautuu?