Katujen sijainti kaupungissa

Tässä tehtävässä tutustutaan erilaisiin katuihin ja niiden sijoittumiseen kaupungissa. Tarkastellaan katujen sijoittumista kartalla ja pohditaan ihmisten liikkumista.

 

Tässä tehtävässä opitaan
  • käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä/digitaalisia karttoja.
  • tutkimaan omaa lähiympäristöä (erityisesti rakennettua ympäristöä).
  • tunnistamaan erilaisia katuja.
  • ymmärtämään kaupungin rakennetta ja ihmisten liikkumista kaupungissa tutkimalla ja vertailemalla katujen sijainteja.

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioon:
Katu - Mikä on katu? - Kadun moninaiset merkitykset
Lue osio ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävä voidaan tehdä yksilö- tai ryhmätyönä.

Tehtävään tarvitaan asuin- tai lähikaupungin kartta. Se voi olla sähköinen kartta tai paperikartta (esimerkiksi puhelinluettelosta). Esimerkiksi kuntien verkkosivuilla on usein sähköisiä karttapalveluita, jotka sopivat tähän tarkoitukseen hyvin. Karttapalveluissa olevia ilmakuvia voidaan käyttää tehtävässä apuna.

Apuna voidaan käyttää:

 

TOTEUTUS

 

1. Etsi kartalta kotikaupunkisi tai kotikuntaasi lähinnä sijaitseva kaupunki.

2. Tarkastele kartasta kaupungin keskustaa. Etsi kartasta esimerkki:

  • pääkadusta
  • joukkoliikennepainotteisesta kadusta
  • liikekadusta
  • asuntokadusta
  • kävelypainotteisesta kadusta
  • kävelykadusta

Katso mallia Tampereen keskustan katuluokituksesta, jossa on esimerkkejä eri luokkiin kuuluvista kaduista. Malli on Tampereen kaupungin keskustan osayleiskaavaa käsittelevillä verkkosivuilla.

3. Digitoi löytämäsi kadut valitsemaasi kartta-alustaan. Alla on malliesimerkki Paikkatietoikkunalla laaditusta tehtävän visualisoinnista. Erilaiset kadut on luotu viivatyökalulla.

 

Malliesimerkki

Katujen sijainti kaupungissa voidaan toteuttaa esimerkiksi Paikkatietoikkunalla digitoimalla erilaisia katuja viivatyökalulla.