Arvaa koulumatka

Tässä tehtävässä arvioidaan ja mitataan kotimatkan pituus, pohditaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen kuinka pitkäksi matka arvioidaan. Lisäksi lasketaan oma kävelynopeus ja verrataan sitä muiden eläinten liikkumisnopeuteen.

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:
Katu - Mikä on katu? - Kaupunkitilan jäsentäjä ja rytmittäjä
Lue nämä osiot ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

 

Tässä tehtävässä opitaan

  • mittaamaan paikkojen välinen etäisyys karttaohjelmalla tai käsin paperikartasta
  • ymmärtämään mittakaavan vaikutus etäisyyden mittaustarkkuuteen
  • laskemaan oma liikkumisnopeus

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä toteutetaan yksin tai pienryhmissä.

Tehtävä toteutetaan joko niin, että tehdään molemmat sekä A että B osion tai vain toinen osio. Oppilaat voivat tehdä B osan myös kotona ja keskustella aiheesta verkossa tai luokassa.

Tehtävään tarvitaan koti- tai lähikaupungin kartta. Se voi olla sähköinen kartta (tai paperikartta, esimerkiksi puhelinluettelosta). Esim. Kuntien verkkosivuilla on usein sähköisiä karttapalveluita, jotka sopivat tähän tarkoitukseen hyvin.

Apuna voi käyttää myös:

 

 

TOTEUTUS

 

A. Mitataan koulumatka

 

1. Arvioi oman kotimatkasi (koti-koulu) pituus. Kirjaa arvio ylös.

2. Mene opettajan osoittamaan karttapalveluun (tai ota esiin paperikartta) ja mittaa koulumatkasi todellinen pituus.

 

Huom!
Jos mittaisitte karttapalvelulla matkan, valitkaa eri mittakaavatasoja ja mitatkaa matka uudelleen. Merkitkaa muistiin mittakaava ja matkan pituus.

 

3. Vertaile parin/pienryhmän kesken arvauksianne matkan pituudesta ja todellisia mittaustuloksia. Keskustele ryhmässä

 • Paljonko arvaukset heittivät ja mistä luulet sen johtuvan?
 • Mitkä asiat vaikuttavat kokemukseen matkan pituudesta?
 • Miksi matkan pituus vaihtelee valittaessa eri mittakaava?

 

B. Lasketaan kävelynopeus

 

1. Ota aikaa, kuinka kauan sinulla menee koulumatkan kulkemiseen koulusta kotiin? Kulje täsmälleen sitä reittiä pitkin, jonka mittasit A. kohdassa.

2. Merkitse matkaan kulunut aika ja kulkuväline muistiin.

3. Valitse mielestäsi tarkin kohdassa A mittaamistasi koulumatkasi pituukisista.

4. Laske kävelynopeutesi (km/h). Muistin virkistämisesi katso laskukaava

täältä.

5. Katsokaa yhdessä täältä, kuinka nopeasti eri eliöt liikkuvat.

Keskustelkaa

 • Mikä eläin liikkuu yhtä nopeasti kuin sinä?
 • Millä nopeudella autot liikkuvat kaupungissa?
 • Arvioi, kuinka nopeasti kuljet koulumatkasi kävellen, pyörällä tai autolla?
 • Mitkä tekijät voivat hidastaa/nopeuttaa matkaasi, kun kävellen/pyörällä/autolla?

 

Voit ottaa myös mallia reittien suunnitteluun ja välimatkan arviointiin liittyvästä tutkimuksesta, jonka Joensuulaiset Emilia Tiainen, Justiina Gåsman, Sini Sirkka ovat tehneet. Katso myös heidän YouTube -video tutkimuksen tuloksista.