Mikä on alueellinen identiteetti?

Tehtävässä tutustutaan alueellisen identiteetin määritelmään. Tunnistetaan omien paikkakokemuksien vaikutus alueellisen identiteetin muodostumiseen ja keskustellaan alueelliseen identiteettiin vaikuttavista tekijöistä.

 

Tässä tehtävässä opitaan

  • tunnistamaan omien paikkakokemuksien vaikutus alueellisen identiteetin muodostumiseen
  • tunnistamaan alueellisen identiteetin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:
Katu - Elävä katu - Elävän kadun elementit

Tutustu osioon ensin ja toteuta sitten tehtävä.

Tehtävän toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönä.

Opettaja aluksi herättelee oppilaita aihepiiriin seuraavalla tavalla:

  • Pyydä oppilaita nousemaan aina, kun kokevat omaavansa kyseisen alueen identiteetin: esim. varissuolainen, turkulainen, etelä-suomalainen, suomalainen, pohjoismaalainen, eurooppalainen, maailman kansalainen. Voit muokata listaa haluamallasi tavalla.
  • Monikulttuurisessa luokassa tämä on hyvä tapa osoittaa, kuinka jokaisen alueellinen identiteettiin vaikuttavat omat kokemukset ja käsitykset. Vaikka kotimaa olisikin muu kuin Suomi, voi oppilas tuntea olevansa enemmän suomalainen kuin esim. espanjalainen. Median roolia ja vanhempien ja ystävien vaikutusta ei tule myöskään unohtaa keskusteluista.

 

TOTEUTUS

 

Keskustele ajatuksistasi pienryhmässäsi tai koko ryhmän kanssa.

Pohdi seuraavia kysymyksiä Elävän kadun elementit -osion pohjalta:

  • Mitkä paikat tai alueet kotikaupungissasi ovat sinulle merkityksellisiä?
  • Mille alueille koet kuuluvasi?
  • Mitkä seikat vaikuttavat siihen, että koet mainitsemasi alueen tai paikan itsellesi tärkeäksi?
  • Voiko alueellinen identiteetti heikentyä? Mikä siihen vaikuttaa?
  • Voit myös verrata käsityksiäsi alueellisen identiteetin kokemisesta muiden kanssa. Minkälaisia eroja huomaatte? Mistä erilaiset käsitykset voivat johtua?