Tartu tutkimukseen - tavoitteet

Tartu tutkimukseen -opas johdattelee opiskelemaan sekä kaupunkiympäristöön liittyviä aiheita että tutkimuksen tekemistä. Tavoitteena on harjoitella tiedon hankkimista, käsittelemistä ja uuden tiedon rakentamista. Lisäksi tavoitteena on oppia keskustelemaan omista ideoista ja jakamaan tietoa sekä muille oppijoille että tutkimusprojektin tuloksista kiinnostuneille tahoille.

Tutkimus etenee esittämällä kysymyksiä ja etsimällä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Lähtökohtana olevaa tutkimusongelmaa syvennetään esittämällä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Esittäjänä ja vastaajana toimii jokainen oppija itselleen ja toinen toisilleen. Ongelmien ratkaisemiseksi etsitään uutta tietoa eri lähteistä ja kokeillaan yhtä tai useaa tutkimusmenetelmää.

Tutkimustyön tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä siten, että sitä kuvaillaan ja selitetään siihen liittyvää teoreettista käsitettä apuna käyttäen.

Sulje