Aiheita loppukeskusteluun

Töiden esittämisen yhteydessä voi keskustella seuraavista aiheista:

  • Mitä uusia asioita ja näkemyksiä tutkittavasta asiasta opittiin tutkimusprojektin aikana?
  • Millaisia uusia taitoja (esim. menetelmiin, aineiston etsimiseen, keskusteluun liittyviä) projektin toteuttaminen opetti?
  • Mikä projektissa oli työlästä, vaikeaa, mukavaa, helppoa?
  • Onko jotain mitä tekisi toisin nykyisellä tietämyksellä?
  • Mihin on erityisen tyytyväinen projektin toteuttamisessa?