A. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

PAIKKA: koti / luokka

KESTO: 0,5 – 1 oppitunti

Projekti alkaa aiheen valinnalla. Aiheita voi etsiä avainkäsitelistan tai paikkakuvausten avulla.

Seuraavaksi tutustutaan valittuun aihepiiriin yleisesti. Tämän voi tehdä perehtymällä Lähellä kaupungissa -sivuston tarjoamiin paikkakuvauksiin ja muihin aiheeseen liittyviin materiaaleihin.

Aiheen voi kytkeä myös laajempiin asiayhteyksiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi keskustelemalla siitä, miten aihe liittyy kokemuksiin arkielämässä tai yhteiskunnallisesti käytävään keskusteluun. Eräs hyvä keino on kutsua asiaa tunteva ihminen vierailulle tai vierailla sopivassa kohteessa.

Aiheeseen tutustumiseen on esitetty tällä sivustolla myös menetelmiä, joita voi hyödyntää tässä vaiheessa.