Suunnitelmien vertaisarviointi

Pienryhmät arvioivat toinen toistensa tutkimussuunnitelmia. Vertaisarviointi voi tapahtua suullisesti tai kirjallisesti.

Jokaisella oppijalla on omat vahvuutensa ja hieman erilaista tietämystä asiasta. Siksi keskustelut toisten kanssa auttavat näkemään omassa työssä asioita, joita on hyvä kehittää.

Arvioijana toimiessasi pyri antamaan palautetta hyvässä hengessä rakentavasti siten, että siitä on arviomasi työn jatkamista ajatellen hyötyä.

Katso ensin, onko tutkimussuunnitelmassa pohdittu jokaista seuraava kohtaa:

  • Mikä on ryhmän projektityön aihe?
  • Millä menetelmällä aihetta tutkitaan?
  • Miten kentällä toimitaan ja mikä siellä on työnjako?
  • Miten laaditaan esitys kentältä kerätystä aineistosta ja mikä tässä on työnjako?
  • Mistä löytää lisätietoa aiheesta?

Onko suunnitelmassa mielestäsi epäselvyyksiä tai puutteita? Onko suunnitelma mahdollista toteuttaa ajankäytön ja käytössä olevien välineiden kannalta? Voit ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tutkimusta tai ajatella asioita. Anna palautetta myös hyvin suunnitelluista asioista.

Jokaisen pienryhmän kannattaa tarkentaa tai parantaa omaa suunnitelmaa arvioinnin jälkeen, jos muilta on tullut hyviä ideoita tutkimuksen toteuttamiseksi.