Pienryhmän suunnitelma

Ryhmän tutkimustyön aihe?

 

Kuvailkaa muutamalla lauseella pienryhmänne aihetta. Mitkä ovat keskeisiä asioita tutkimuksenne kannalta?

Aiheen kehittelemiseksi voitte tutustua vielä aihettanne käsitteleviin aineistoihin Lähellä kaupungissa -sivustolla.

 

Millä menetelmällä tutkitaan ja luodaan esitykset?

 

Valitkaa Lähellä kaupungissa -sivuston kenttämenetelmistä aiheeseenne sopiva tutkimusmenetelmä ja tulosten esittämisen menetelmä.

 

Mikä on työnjako?

 

Suunnitelkaa:

  • mihin paikkoihin tarkalleen ottaen menette omalla tutkimusalueellanne.
  • kuka tekee mitäkin kentällä (esimerkiksi kuvaus, gps, muistiinpanot...).
  • jos haastatellaan niin ketä, missä ja milloin.
  • mitä työvälineitä tarvitsette mukaan kentälle ja kuka ne hankkii.

Mitä muuta teidän pitää kentällä ottaa huomioon? Lukekaa valitsemanne kenttätyömenetelmän ohjeistus Lähellä kaupungissa -sivustolta. Ohjeistuksen pohjalta voitte suunnitella toimintaanne tarkemmin.

Miten jaatte työt kenttävaiheen jälkeen esityksen toteuttamiseksi? Kuka toimii ryhmän johtajana, joka vastaa siitä, että ongelmien esiintultua ne pyritään ratkaisemaan tai pyydetään apua?

 

Mistä lisätietoa aiheesta?

 

Mistä voisitte hankkia lisätietoa aiheestanne? Esimerkiksi paikallisessa kirjastossa osataan neuvoa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Voitte myös käydä keskustelemassa jonkun aiheesta tietävän henkilön kanssa. Se voi olla lähipiiriinne kuuluva ihminen tai esimerkiksi kaupungin virkailija, joka on perehtynyt kyseisiin asioihin.

Miettikää ja keskustelkaa myös opettajan kanssa, millaista aineistoa aiheestanne on saatavilla.

 

Alustava ajatus oman pienryhmän esityksestä

 

Kuvailkaa lyhyesti millainen pienryhmänne esitys tulee olemaan. Onko siinä kuvia, tekstiä, videoklippejä?

Mistä se tulee kertomaan ja miten esitätte asian? Miten jäsentelette ja esitätte tuloksenne, jotka olette saaneet kenttäaineistoista ja erilaisista lähteistä.

Tämä on siis alustava ajatus siitä mietä tulette tekemään ja se auttaa teitä työn toteuttamisessa. Ajatus saattaa muuttua tutkimuksen kuluessa, ja tämä kuuluu asiaan. Tärkeintä on luoda ajatus siitä, mitä kohti ollaan menossa!