Mistä etsiä tietoa?

Kurssilla kannattaa etsiä tietoa erilaisista lähteistä. Avuksi kannattaa ottaa kirjastot kirjoineen ja tietokantoineen sekä Internet ja muut suppeammat tietoverkot. Sopivia lähteitä voivat olla esimerkiksi historiikit, tutkimuskirjallisuus tai eri tahojen tuottamat raportit.

Asiantuntijaluennot ja -vierailut sopivat myös tiedonhankinnan tavaksi tällä kurssilla. Kaupunkilaiset, asukkaat tai koulukaverit voivat olla asiantuntijoita esimerkiksi asumiseen tai kaupunkiympäristön toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntija voi olla myös esimerkiksi asukasyhdistyksen puheenjohtaja, kaupunkitutkija, arkkitehti tai kaupungin lähiötyöntekijä.