Hyvä tutkimuskysymys

  • on riittävän laaja, jotta voit purkaa aihetta tutkimuksen kuluessa pienempiin kysymyksiin. Esimerkiksi kysymykseen "missä sijaitsee lähiö X" voi saada tiedon avaamalla kartan. Sen selvittäminen ei vaadi tutkimusprojektia.
  • on sinua kiinnostava ja itsesi itsemuotoilema. Kaupungin lähiympäristöä koskevia aiheita voi helposti lähestyä sellaisesta näkökulmasta, joka koskee elämääsi jollain tavoin. Tämä motivoi sinua työskentelemään ja etsimään vastauksia kysymyksiin, joita aiheen käsitteleminen tuo eteen.
  • on kysymysmuotoinen. Kyselemällä asiasta lisää sekä vastaamalla kysymyksiisi pääset aiheen tutkimisessa eteenpäin. Kyselyä ja vastaamista kannattaa tehdä koko työn ajan yksin ja yhdessä pienryhmäsi kanssa.

 

Miten kysymys syntyy?

 

Kysymys voi nousta mieleesi paikkakuvauksien materiaaleihin tutustuttaessa tai arkihavaintojesi pohjalta.

Apuna ideoinnissa voi käyttää myös paikkakuvausten yhteydessä olevia vinkkejä tutkimuskysymyksistä. Ne on merkitty Tartu tutkimukseen -merkillä.

 

Mitä tutkimus voi käsitellä?

 

Aiheet voivat käsitellä esimerkiksi tietyn paikan tai ilmiön historiaa, nykytilaa, tulevaisuutta, kehitysvaiheita, keskeisiä piirteitä, sijainnin perusteita tai sen vaikutusta.

Tutkimuskysymys voi koskea tiettyä paikkaa, esimerkiksi yhtä lähiötä tai katua. Tietty paikka toimii tällöin esimerkkinä monista samanlaisista kaduista tai lähiöistä.

Voit esimerkiksi tutkia turkulaisen Varissuon lähiön historiaa: milloin alue on suunniteltu ja rakennettu, milloin ja millaisia asukkaita alueelle muutti aluksi jne. Lisäksi voit tuoda tutkimkseen yleisluonteisemman näkökulman suomalaisten lähiöiden rakentamisbuumista 1960-1980-luvuilla ja siihen liittyvistä keskeisistä piirteistä.

Toisaalta kysymys voi koskea pelkästään yleisesti kaikkia tietyn kaupungin lähiöitä tai keskustan katuja. Voit pohtia esimerkiksi miten suomalaiset lähiöt muuttuvat tulevaisuudessa.

 

ESIMERKKI 1: Voit miettiä esimerkiksi, miksi lähiöissä on paljon kerrostaloja ja vähän kauppoja. Tutkimuskysymyksenä voisi tällöin olla esimerkiksi:

  • Miten lähiöt on suunniteltu? / Miten lähiö X on suunniteltu?
  • Miksi lähiöt ovat samanlaisia eri puolella Suomea?
  • Miksi isot kaupat / erikoisliikeet (esimerkiksi vaatekaupat) eivät sijoitu lähiöihin?
  • Mitä lähiössä X voi harrastaa?

 

ESIMERKKI 2: Voit pohtia millaista on ollut asua lähiössä 50 vuotta sitten. Tutkimuskysymyksiä voisivat olla:

Millaista asuminen oli Varissuon lähiössä 1960-luvulla?

Mitä nuoret harrastivat lähiössä 1960-luvulla?