Esimerkki alustavan selityksen tuottamisesta

Mikä on alustava selitys?

 

Alustava selitys on oppijoiden oma käsitys, tulkinta tai selitys tutkimuskysymyksestä ennen uuden tiedon hankkimista.

Se voi olla myös ajatus siitä, millainen esitys tutkimustyöstä laaditaan. Millaisia tietoja siinä esitetään, miten ne on jäsennelty ja miten ne esitetään.

Alustava selitys tai kuvaus valmiista työstä muuttuu kurssin myötä. Näin kuuluukin olla. On kuitenkin hyvä luoda jo alussa ajatus siitä, mitä kohti ollaan menossa.