Tartu tutkimukseen - vinkkejä opettajalle

Varaa oppijoiden käyttöön kurssin ajaksi tietokoneet verkkoyhteyksineen. Myös kuulokkeet tai kaiuttimet on hyvä olla käytössä video- ja audiomateriaalien vuoksi.

Tartu tutkimukseen -tutkimusprojektissa voi hyödyntää erilaisia ohjeita Lähellä kaupungissa -sivustolta, esimerkiksi tehtäväkuvauksia ja menetelmäohjeistuksia. Lisäksi projektin aikana tutustutaan myös paikkakuvauksiin ja hyödynnetään mahdollisesti muita verkkopalveluita. Ohjeistuksia ja asiaa on näin ollen monella eri sivulla.

Tämän vuoksi projektin aluksi kannattaakin laatia Tartu tutkimukseen -oppaan pohjalta kurssin aihepiiriin sovellettu yhteinen toteuttamissuunnitelma, joka jaetaan kaikille osallistujille vaikkapa paperilla, s-postitse, Moodlessa tai PaikkaOpissa. Siihen kannattaa merkitä myös ne sivut Lähellä kaupungissa -materiaalipaketista, joita on tarkoitus hyödyntää. Katso eräs esimerkki toteuttamissuunnitelmasta täältä.

Lisäksi kannattaa sopia alussa oppijoiden kanssa yhteisestä viestintävälineestä tai -foorumista (esimerkiksi s-posti tai Moodlen keskustelufoorumi), jota kaikki seuraavat aktiivisesti koko projektin ajan. Näin kaikille on koko ajan selvää, miten projekteissa edetään.

Oppijoita kannattaa kehottaa varaamaan projektia varten muistivihko, johon he kirjoittavat tutkimussuunnitelmansa ja muita huomioita projektin kuluessa. Muistio voi olla esimerkiksi:

  • perinteinen vihko
  • muistio puhelimessa tai muussa mobiililaitteessa
  • oma sivu PaikkaOpissa

Muistiinpanoja opituista asioista, mieltä askarruttavista ongelmista, erityisistä huomioista kentällä jne. kannattaa opetella kirjaamaan ylös koko projektin ajan ja myös hyödyntämään niitä myöhemmin esimerkiksi esityksen laatimisessa.

Lähellä kaupungissa -sivuston menetelmäohjeistuksissa on esitelty erilaisia esitysten toteuttamisvaihtoehtoja. Osassa niistä hyödynnetään erilaisia tietokoneohjelmia tai verkkopalveluita, joiden avulla esityksiä voi tuottaa ja jakaa verkossa muille. Lähellä kaupungissa -sivuston menetelmäohjeistukset eivät sisällä yksityiskohtaisia ohjeita edellä mainittujen ohjelmien tai palveluiden käyttöön. Jos näiden käyttö ei ole tuttua ennestään, on suositeltavaa varata ylimääräistä aikaa näihin perehtymiseksi.