Kurkistus kaupungin historiaan

Joutomaan historia kertoo kaupungin historiasta. Useilla joutomailla on ollut kaupungin ja sen asukkaiden menestymisen kannalta keskeistä toimintaa, kuten raskasta teollisuutta ja rautatieliikennettä. Ne ovat vauhdittaneet kaupungin kasvua ja tarjonneet töitä monille kaupunkilaisille.

Tehtävässä tutustutaan oman kaupungin historiaan perehtymällä itse valitun joutomaa-alueen aiempaan käyttöön. Tehtävä on historiallinen aluetutkimus, jossa:

 • käytetään lähteenä kirjallisia aineistoja ja kartta-aineistoja
 • tuotetaan aiheesta valitun muotoinen esitys, esimerkiksi interaktiivinen kartta tai kuvasarja

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:

Paikat - Joutomaa – Mikä on joutomaa?

Paikat – Joutomaa – Uusia käyttötarkoituksia

Klikkaa yllä olevia linkkejä ja tutustu aineistoihin. Siirry vasta sitten tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tutkimus toteutetaan pienryhmittäin.

Minitutkimusprojektin toteuttamiseksi on kirjoitettu yleisluontoiset ohjeet Tartu tutkimukseen -oppaaseen. Näitä ohjeita voi käyttää oman tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen tukena.

 

TOTEUTUS

 

Tutkimuksen suunnittelu

1. Pohtikaa aluksi ryhmässänne:

 • mistä tunnistaa joutomaan?
 • missä osissa omaa kaupunkianne voisi sijaita joutomaita?

2. Valitkaa joku joutomaa-alue kaupungistanne.

3. Tehkää oma suunnitelma joutomaan historiallisen tutkimuksen toteuttamiseksi. Katsokaa ohjeet tutkimussuunnitelmaan täältä.

Tutkimuskysymyksenne voi olla itse keksitty tai voitte käyttää apuna alla olevia ideoita:

 • mihin joutomaaluokkaan alue kuuluu?
 • millaista toimintaa joutomaalla on ollut?
 • kuka tai ketkä toimintaa ovat harjoittaneet, missä osissa aluetta ja milloin?
 • millaisia rakennuksia tai muuta infrastruktuuria alueella on ollut ?
 • mitä merkitystä alueen toiminnalla on ollut kaupungille ja sen asukkaille?
 • millaisia muistoja lähialueen asukkailla on alueesta ja sen aiemmista vaiheista?
 • onko alue nykyisin uusiokäytössä? Jos niin millaisessa?

Menetelmänä tutkimuksessanne voi olla esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista:

 • alueen historiaa tuntevan henkilön tai henkilöiden haastattelu(t)
 • kirjallisuuskatsaus. Alueen historiaa koskevaa tietoa ja historiikkeja on sähköisissä ja painetuissa lähteissä. Kirjastossa virkailijat neuvovat usein mielellään löytämään tietoa.
 • alueen nykytilan havainnointi, johon voi yhdistää myös ääni- tai kuvanäytteiden keräämisen tai videokuvausta.

4. Suunnitelmat kannattaa antaa vertaisarviotaviksi toisille pienryhmille. Näin tutkimussuunnitelmat kehittyvät ja ryhmät saavat uusia ideoita työn toteuttamiseen. Katso ohjeet täältä.


Pienryhmän esitys tutkimuksen tuloksista

5. Tuottakaa kentältä kerätyistä aineistoista pienryhmänne esitys. Se voi olla esimerkiksi:

 • kuvasarja koottuna johonkin kuvanjakopalveluun, vaikkapa Picasa-kuvagalleriaan tai powerpoint-esitykseksi.
 • interaktiivinen karttaesitys esimerkiksi PaikkaOpissa tai Google Maps -palvelussa. Karttaesitykseen voi liittää myös tutkimusta kuvaavan ja taustoittavan sekä tuloksia kokoavan tekstiosan, jossa esitellään tiiviisti tutkimuksen lähtökohtatietoja, esimerkiksi alueen luonnetta, käytettyjä menetelmiä ja tuloksia. PaikkaOpissa tämä onnistuu virtuaalisen tehtäväkirjan puolelle.

6. Lopuksi työt esitellään toisille ryhmäläisille ja niistä keskustellaan. Katso esimerkkejä keskustelunaiheista tutkimusprojektin lopuksi.