Brändää kaupunki

Ohjeistuksen avulla suunnitellaan pienryhmittäin oma minitutkimus, joka käsittelee paikan brändäämistä. Itse kerättyä aineistoa muokataan valitun muotoisen esityksen tuottamiseksi.

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioon:

Keskusta – Perinteinen keskusta – Keskusta eläväksi

Klikkaa yllä olevaa linkkiä ja tutustu keskustan elävöittämiseen liittyviin materiaaleihin. Siirry vasta sitten tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tutkimus toteutetaan pienryhmittäin.

Lukekaa Tartu tutkimukseen -työskentelyohjeet. Suunnitelkaa ja toteuttakaa tutkimuksenne oppaan ohjeiden mukaan alla olevia ideoita vapaasti soveltaen.

 

TOTEUTUS

 

A. Tutkimuksen suunnittelu

1. Keskustelkaa pienryhmässänne kaupungin brändäämisestä. Mitä kaupungin brändääminen tarkoittaa? Mikä asia brändäämisessä teitä erityisesti kiinnostaa?

2. Muotoilkaa ryhmänne tutkimusongelma kiinnostuksenne mukaan. Tutkimusprojekti voi olla hyvin myös kehittämistyö. Molemmissa tarvitaan tutkivaa asennetta. Voitte tutkia esimerkiksi:

  • jonkun kaupungin olemassaolevaa brändiä, esimerkiksi Helsingin kaupungin matkailubrändiä. Erottuuko kaupunki ryhmänne mielestä muista kaupungeista edukseen vai ei? Mistä syystä? Pohtikaa, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän kaupunkibrändin syntymiseen.
  • miksi kaupunkeja brändätään?

Tai voitte ajatella, että:

  • pienryhmänne palkataan suomalaisen keskisuuren kaupungin brändin kehittämistyöryhmäksi. Luokaa suunnitelma kaupungin brändin vahvistamiseksi.

3. Kirjoittakaa Tartu tutkimukseen -oppaan ohjeiden mukaan lyhyt tutkimussuunnitelma.

4. Keskustelkaa myös tutkimusmenetelmien valinnasta ja aineiston hankinnasta pienryhmässänne ja opettajan kanssa. Millaisen menetelmän avulla voisitte saada tietoa aiheestanne? Millaista tietoa tarvitsette haluamanne esityksen toteuttamiseen? Keneltä tai mistä voisitte saada lisää tietoa aiheestanne?

Menetelmänne voi olla esimerkiksi kaupungin keskustaympäristön määrällinen tai laadullinen havainnointi tai kaupungin matkailuneuvonnan virkailijoiden tai matkailijoiden haastattelut brändäämistyönne pohjustamiseksi.

 

B. Pienryhmän esitys tutkimuksen tuloksista

Tuottakaa kenttäaineistoista pienryhmänne esitys. Se voi olla esimerkiksi:

  • kuvatuunaus esittelyteksteineen.
  • kuvasarja koottuna johonkin kuvanjakopalveluun, vaikkapa Picasa-kuvagalleriaan
  • interaktiivinen karttaesitys esimerkiksi PaikkaOpissa tai Google Maps -palvelussa. Karttaesitykseen voi liittää myös tutkimusta kuvaavan ja taustoittavan sekä tuloksia kokoavan tekstiosan. PaikkaOpissa tämä onnistuu virtuaalisen tehtäväkirjan puolelle.
  • Kerätyistä aineistoista voi tehdä myös taulukoita ja graafisia esityksiä, jotka voi liittää osaksi esitystä.