Tartu tutkimukseen 3 - 6 oppituntia

Tartu tutkimukseen -tehtävissä pienryhmät toteuttavat omat minitutkimusprojektit Lähellä kaupungissa -verkkosivuston sisältöjä hyödyntäen. Tutkimusprojekti voidaan toteuttaa kolmella tavalla: valitsemalla hyvin ohjeistettu tarkkaan ohjeistetun tehtävän, löyhästi ohjeistettu löyhästi ohjeistetun tehtävän tai haastava oman aiheen.

hyvin ohjeistettu Tutkimuksen vaiheet tarkkaan ohjeistettuja: oppilaat tekevät tukimuksen noudattamalla annettuja ohjeita.

löyhästi ohjeistettu Tutkimuskehys annettu: suunnitellaan itse pienryhmittäin oma tutkimus, hankitaan kentältä aineistoa ja työstetään kerätty materiaalia valmiiksi esitykseksi. Tehtävän tekeminen edellyttää kykyä ottaa vastuu ryhmässä työskentelystä, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

haastava Oma aihe: poimitaan opiskeltava aihe kaupunkiympäristöjä esittelevistä paikkakuvauksista tai sivuston keskeiset käsitteet kattavalta avainsanalistalta. Valitse sen jälkeen haluamasi kenttätyömenetelmä ja tulosten esittämisen menetelmä. Seuraa alla olevaa tutkimusprojektin ohjeistusta.

Tutkimusprojekteihin kuluva aika on kokonaisuudessaan 3 - 6 oppituntia (yksi oppitunti 75 min.). Valitut menetelmät ja esityksien toteutustavat vaikuttavat projektien kestoon.

 

TEHTÄVÄT

 

Tehtävän tyyppin näet sen perässä olevasta pallosta: hyvin ohjeistettu tai löyhästi ohjeistettu.

Tutkimuksen omasta aiheesta haastava voi tehdä mistä tahansa Lähellä kaupungissa-sivuston aihepiireistä. Seuraa tutkimuksessasi Tartu tutkimukseen- työskentelyohjeita.

Pääset tehtävään klikkaamalla sen nimeä.

 

KATU

Koulun tilojen uudistaja hyvin ohjeistettu

 

PUISTO

Vihreällä viihtyvyyttä kaupunkiin hyvin ohjeistettu

 

JOUTOMAA

 
Kurkistus kaupungin historiaan löyhästi ohjeistettu

Joutomaat viljelykäyttöön hyvin ohjeistettu

 

KESKUSTA

Brändää kaupunki löyhästi ohjeistettu