Kuinka avoin julkinen tila on?

Ihannetapauksessa julkiset tilat, kuten puistot ja kadut, ovat avoimia kaikille ihmisille. Näin ei kuitenkaan käytännössä aina ole. Yksittäiset ihmiset voivat kokea julkiset tilat eri tavoin: houkuttelevina, luotaantyöntävinä tai jopa kiellettyinä. Toisaalta käsityksiä julkisten tilojen avoimuudesta voi verrata myös eri käyttäjäryhmien tai sosiaalisten ryhmien välillä.

 

Tässä tehtävässä opitaan

 • että kokemukset paikoista ovat henkilökohtaisia ja toisaalta myös jaettuja joidenkin ihmisryhmien kesken
 • lähiympäristön havainnoimista
 • havainnoinnin tulosten esittämistä joko interaktiivisena karttana tai kuvaesityksenä

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:

KATU - Katu julkisena tilana

Lue tämä osio ensin ja siirry vasta sitten tehtävän toteutukseen.

Tehtävän voi toteuttaa pareittain tai pienryhmissä.

Valitkaa pienryhmässänne joku ihmisryhmä, jonka kokemuksia julkisista tiloista havainnoitte. Ryhmä voivat muodostaa esimerkiksi lapset, nuoret, ikääntyneet, liikuntarajoitteiset, naiset, miehet, tietyn etnisen ryhmän edustajat, kävelijät, pyöräilijät, autoilijat tai skeittaajat.

Pyrkikää tehtävää toteuttaessanne ajattelemaan, ikään kuin olisitte kyseisen ryhmään kuuluva henkilö. Kuinka hän kokisi liikkumisen kadulla?

Lisäksi valitkaa joku julkinen tila, esimerkiksi puisto tai katu, jossa havainnoitte. Tämä tila voi olla koko ryhmälle sama, jotta eri ihmisryhmien kokemuksia siitä on lopuksi helppo vertailla keskenään.

Kentälle otetaan mukaan:

 • kartta, johon merkitään havainnointipaikat
 • muistiinpanovälineet
 • mahdollisesti myös kamera tai videokamera (puhelimen kamera käy hyvin)

 

TOTEUTUS

 

Havainnointi kentällä

Kentällä ollessanne tarkkailkaa valitsemanne ryhmän liikkumista ja toimintaa alueella. Kiinnittäkää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Missä ryhmän edustajat liikuvat ja mitä he tilassa tekevät?
 • Millaiset palvelut, kalusteet tai tilat toimivat heidän näkökulmastaan hyvin ja millaiset puolestaan huonosti?
 • Tuottaako liikkuminen tai eri paikkojen käyttäminen ongelmia tai vaikeuksia?
 • Minne valitun ryhmän edustajat eivät voi tai saa mennä ja miksi?

Voitte myös ottaa kuvia tai videota. Jos kuvaatte ihmisiä tai yksityisiä tiloja, muistakaa:

 • esitellä itsenne ja miksi kuvaatte
 • kysyä kuvaamiseen lupa
 • kertoa mihin kuvia käytetään

Kentällä kannattaa tehdä myös muistiinpanoja havainnoista, jotta esitystä laatiessa asiat saa palautettua mieleen.

 

Esityksen toteuttaminen

1. Tuottakaa esitys aiheestanne. Se voi olla esimerkiksi:

 • interaktiivinen karttaesitys esimerkiksi Google Maps -palvelussa. Teksti- tai kuvamuotoiset havainnot liitetään interaktiiviselle kartta-alustalle tiettyihin karttapisteisiin.
 • kuvien ja tekstien yhdistelmä Prezi -palvelussa tai powerpoint -esityksenä

Tuokaa esityksissänne sanallisesti ja kuvien avulla esiin vastauksia kentällä pohtimiinne kysymyksiin.

2. Esitelkää lopuksi valmiit työt toisille pienryhmille. Keskustelkaa:

 • millaisia eroja eri ihmisryhmien kokemuksissa samasta julkisesta tilasta on.
 • miksi eri ryhmät kokevat samat julkiset tilat eri tavoin.
 • ovatko erilaiset kokemukset hyväksyttävissä. Jos eivät, niin mitä asian muuttamiseksi voi tehdä.

 

 

ESIMERKKI TOTEUTUKSESTA

 

Tampereen Lyseon lukion oppilaat Mikael Kaunisto ja Arttu Kivimäki toteuttivat Prezi-esityksen liikuntarajoitteisten näkökulmasta Hämeenkatuun keväällä 2012.