Maastokäynti maapaljastumalla

VALMISTAUTUMINEN

 

Voi tehdä yksin, pareittain tai pienryhmissä

Valitse kohde, jossa maaperä on nähtävissä multa- tai karikekerroksen alta (esim. pienet maanvieremät, hiekkakuopat ja avoimet soranottamot).
Tutustu alla oleviin aineistoihin ennen paljastumalle menemistä, jotta päättely olisi helpompaa.

Lue lähellä kaupungissa -sivuston osiot:

Katu - Mikä on maaperä?
Maaperäkartta (ja kaupungin yleiskaava)

 

TOTEUTUS

 

 

1. Ota pieni näyte (0,5 l/0,5kg) maapaljastumalta (Muistakaa kysyä maanomistajan lupa!). Ota näyte multa- tai karikekerroksen alta.

2. Tunnista maalaji aineistojen ja maaperäkartan avulla.

3. Pohdi seuraavia kysymyksiä näytteen ja aineistojen perusteella:

Millaista rakentamista näytteen läheisyydessä on?
Onko se onnistunut ratkaisu?
Mitä itse olisitte rakentanut/rakentaisitte alueelle?

Esimerkkejä hyvistä maapaljastumista paljastuma2

Kuva: Esimerkkejä hyvistä maapaljastumista. Konsta Kuorikoski 2011.