Miten maaperä vaikuttaa rakentamiseen?

Maaperällä on merkitystä rakennusten kestävälle sijoittelulle kaupungeissa. Tehtävässä tutustutaan maaperään maaperäkartan, ilmakuvien, rakennus- ja liikennetietojen avulla. Maaperän tunteminen on hyvä taito jokaiselle maastossa liikkujalle, koska se vaikuttaa maisemaan, kasvillisuuteen ja vesistöihin.

 

Tehtävässä opitaan

 • tulkitsemaan maaperä- ja maastokarttaa
 • hyödyntämään paikkatietoaineistoja/karttatasoja oman lähiympäristön tutkimisessa
 • ymmärtämään maaperän vaikutus rakennuksien sijoittamiseen ja kaupunkimaisemaan
 • digitoimaan alueita verkkopohjaiseen karttapalveluun
 • erottamaan maalajeja silmämääräisesti (maastokäynnillä)

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:
Katu - Geologiaa katukuvassa - Maaperä ja rakentaminen

Tehtävä toteutetaan pareittain tai pienryhmissä.

Tehtävässä käytetään Paikkatietoikkunan -karttaikkunaa. Tehtävässä tarvitaan tunnukset paikkatieto-ohjelman käyttöön. Tunnukset voidaan luoda pareittain tai koko luokalle yhdet. Katso ohjeet täältä.

Muita mahdollisia karttapalveluja ovat Lounaispaikka ja Geologian tutkimuskeskuksen Geologisten aineistojen karttapalvelu

Tutustu käytettäviin karttoihin etukäteen.

 • Tehtävän suorittamisessa käytetään maaperäkarttaa, jonka mittakaava on 1:20000/1:50000.
 • Maaperäkartan tulkintaan tarvitaan muita karttatasoja taulukossa mainitaan, millä mittakaavalla karttataso näkyy.
 • Lisäksi voidaan käyttää kunnan omia yleiskaavoja. Kaavoituksesta löytyy tietoa kunnan verkkosivuilta tai kunnan omasta karttapalvelusta. Esimerkiksi Turun kaupungin kaavoitus löytyy täältä.
 • Ohjeita maaperäkartan käyttöön löytyy täältä.

 

Kartan nimi Tiedontuottaja Mittakaava
Maaperäkartta Geologian tutkimuskeskus 1:20000 / 1:50000
Rakennukset Maanmittauslaitos 1:5000 / 1:10000
Liikenneverkot Maanmittauslaitos 1:5000 / 1:10000
Ortokuva Maanmittauslaitos 1:50
Yleiskaava Kunta

 

Tehtävä etenee alla olevan kuvan mukaisesti. Tutustukaa yhdessä oppilaiden kanssa kuvaan ennen tehtävän aloittamista.

 

kaavio

 

Vinkki!

Tutustukaa tutkittavaan alueeseen maastokäynnillä. Se tarjoaa käytännön esimerkkejä maaperästä ja rakentamisesta. Maastokäynti toimii pohjustavana osana (ennen tehtävän tekoa) tai mahdollisuutena soveltaa opittua (tehtävän tekemisen jälkeen). Se ei ole pakollinen tehtävän kannalta. Ohjeet maastokäyntiin löytyvät täältä.

 

TOTEUTUS

 

A. Maaperä- ja maastokartan tulkinta

 

1. Avaa Paikkatietoikkunan karttanikkuna ja kirjaudu sisään.

2. Etsi kotikuntasi (esim. hakutoiminnolla tai lähentämällä).

3. Lisää karttanäkymään karttaso: Geologia - Maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000 ja maastokartta (karttaselitteet maastokarttaan). Karttojen tarkastelu vaatii oikean mittakaavan. Muokkaa karttatasojen läpinäkyvyyttä.

4. Selvitä vastaukset seuraaviin kysymyksiin :

 • Millaista maankäyttöä tarkastelemallasi alueella on pääpiirteissään?
 • Millaisia maalajeja kyseisillä alueilla on useimmiten?
 • Miksi tulkinnassa tarvitaan molempia karttatasoja?

 

Jotkin kartat vaativat oikean suurennoksen toimiakseen.
Osa karttatasoista näkyy vain tietyllä mittakaavalla.

 

B. Rakennettujen alueiden digitointi

 

1. Valitkaa 2-4 erilaista aluetta, joille on rakennettu pääasiassa yhtä rakennustyyppiä (ks.taulukko osiosta Maaperä ja rakentaminen).

2. Avatkaa karttaikkunaan seuraavat tasot: rakennukset, liikenneverkot, paikannimet ja ortokuva sekä omaa paikkatuntemusta.

3. Digitoikaa alueet. Ohjeet digitoimiseen täällä.

4. Vastatkaa kysymyksiin:

 • Minkä maalajin päällä rakennetut alueet sijaitsevat?
 • Onko rakennuksien sijoittelu mielestäsi onnistunut? Perustele.

5. Ottakaa lopuksi kuvakaappaus (Paina PrintScreen/Prnt Scrn-nappia näppäimistöstä) kartasta ja viekää se tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Word) painamalla Paste/liitä. Kirjoittakaa vastauksenne kuvan yläpuolelle.

 

C. Tulevaisuuden rakentaminen

 

1. Valitkaa 3-5 rakennustyyppiä (pientalo, kerrostalo, teollisuus jne), jotka teidän pitäisi rakennuttajana rakentaa.

2. Etsikää ensin alueita, joilla ei ole rakennuksia.

3. Etsikää maaperä- ja maastokarttaa sekä omaa paikkatuntemusta apuna käyttäen paikka, johon rakennus olisi paras rakentaa. Digitoikaa alueet, kuten osiossa C. Pohdi samalla, kun valitset paikkaa:

 • Miksi valitsitte kyseiset paikat?
 • Soveltuuko maaperä rakennuksen pohjaksi?Miksi?
 • Pitääkö rakennusta tai maalajia vahvistaa?

Ottakaa kartastanne kuvakaappaus. Liittäkää kuva ja omat vastaukset samaan tekstitiedostoon.

 

D. Loppupohdinta

 

Maaperä ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa rakennusten sijoitteluun kaupungissa.

1. Pohdi tekstitiedostoon, miksi seuraavat tekijät vaikuttavat rakennusten sijoiteluun: liikenneväylät, keskustat, palvelut, työpaikat, lähiöt ja kustannukset.

2. Palauta tekstitiedosto nimellä, kuvilla ja pohdinnoilla varustettuna opettajalle (tulostettuna tai sähköpostiin) yhdessä sovittuun aikaan mennessä.

Katso täältä esimerkki tehtävän toteuttamisesta - alueena Forssa.

 Kuvakaappaukset Paikkatietoikkunasta