Miten maankäyttö on muuttunut kotikaupungissasi?

Maankäytön muutostutkimus on eräs keskeisimmistä maantieteen tutkimuksesta. Siinä tavoitteena on selvittää, miten, miksi ja milloin maankäyttö on muuttunut tietyllä alueella. Maankäytön muutoksen tutkimuksessa tutkitaan ilma- ja satelliittikuvia, luokitellaan kuvien maankäyttöä ja analysoidaan maankäytön muutosta. Alla olevassa esimerkissä tutkitaan maankäytön muutosta kaupungin keskustan alueella. Muutostutkimuksesta saatu tieto on tarpeen mietittäessä esim. maankäytön muutoksen vaikutusta ilmastonmuutokseen, ravinnontuotantoon tai vaikkapa uhanalaisten lajien häviämiseen.

 

Tässä tehtävässä opitaan:

 • maankäytön muutostutkimuksen vaiheet
 • digitoimaan käsin tai paikkatietosovelluksen avulla
 • ymmärtämään syitä maankäytön muuttumiselle
 • tutkimaan omaa lähiympäristöä
 • tulkitsemaan ilmakuvia

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:

Keskusta - Perinteinen keskusta - Kaupunkien kehittyminen

Lukekaa osio ensin menkää sitten vasta tehtävään.

Tehtävä tehdään yksin- tai pareittain.

Hankitaan kotikaupungista kaksi selkeästi eri aikoina otettua ilmakuvaa.

 • Koululla tai kaupungin virastossa saattaa olla tallessa vanhoja ilmakuvia kotikaupungista. Kuvat voi skannata koneelle, jos ne ovat paperiversiona.
 • Maanmittauslaitoksen sivuilta voi osan ilmakuvista ladata ilmaiseksi tai ostaa
 • Myös joissakin paikkatietosovelluksissa on tiettyjen kaupunkien alueilta ilmakuvia eri ajoilta.

Tehtävässä tarvitaan puuvärikynät.

Huomaa, että jokaisella tulee olla yksi ilmakuvaa eri aikakausilta (yht. 2 ilmakuvaa samalta alueelta). Valitse tarkasteltavat kuvat samalta alueelta siten, että kuvat kattavat tutkimusalueen kokonaisuudessaan jokaisessa eri aikana otetussa kuvassa (kuva 1). Näin varmistetaan aineiston yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

Maankäytön muutosanalyysin voi tehdä kahdella tavalla käsin tai paikkatietosovelluksen avulla. Tässä tehtävässä ohjeet on laadittu käsin tekemiseen.

 1. Käsin: Tulostakaa ilmakuvista A4-kokoisia (jos kuva menee liian epätarkaksi, voitte jakaa ilmakuvan pienempiin osiin ja jokainen tekee pienen palan ilmakuvasta, lopuksi kasaatte kuvasta ison ilmakuvan). Muutosanalyysi tehdään käsiin värittämällä puuvärikynillä ilmakuvan päälle.
 2. Paikkatietosovelluksessa

Tutustukaa Paikkatietosovelluksen käyttöön ennen kuin aloitatte tehtävän.

Tehtävässä edetään kaavion mukaisesti.

TOTEUTUS

 

A. Tutkimusalueen valitseminen

 

 

1. Valitse tutkimusalue. Valitse sellainen alue, josta on saatavilla ainakin kaksi ilmakuvaa eri ajoilta. Tutkimusalue voi olla esim. kotikaupunkisi tai osa siitä.

2. Hanki kaksi ilmakuvaa.

Esim. alla on ilmakuvat Kaarinasta vuosilta 1962 ja 1977.

kaarinan ilmakuvat Ilmakuvat Kaarinasta vuosilta 1962 ja 1977.

 

 

B. Digitointisuunnitelma

 

 

1. Valitse jokaiselle maankäyttöluokalle oma väri.

 • Rakennukset ja pihat

  Esimerkki luokittelussa käytettävistä väreistä.

 • Muu rakennettu alue (esim. viheralueet, urheilukentät, puistot, golf-kentät)
 • Pellot ja niityt
 • Metsät
 • Tiet

 

 

 

2. Tee digitointisuunnitelma molempiin ilmakuviin eri maankäyttöalueet kevyesti (jäljellä, joka peittyy värikynien alle) lyijykynällä. Katso siis alla olevan kuvan mukaan silmämääräisesti, missä eri maankäyttö alueet sijaitsevat.

kaarinan digitointisuunnitelma Digitointisuunnitelma Kaarinan ilmakuvaan 1962.

 

 

C. Maankäytön digitointi

 

1. Digitoidaan maankäyttöluokat alla olevan esimerkin mukaan molemmista kuvista.

Huom! Jokaienn kuvan alue kuuluu johonkin maankäyttöluokkaan, jolloin koko kuva tulee digitoiduksi. Alkuperäistä ilmakuvaa ei siis jää näkyviin.

 

Digitoidut ilamakuvat Kaarinasta vuosilta 1961 ja 1977.

 

 

D. Digitoitujen aineistojen tulkinta

 

 

Tarkastele digitoituja kuvia ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä alueita ensimmäisessä kuvassa on eniten? Mitä vähiten? Entä toisessa kuvassa?
 • Miten maankäyttö on muuttunut?
 • Miten se tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa?
 • Mihin tälläista tietoa voidaan tarvita?
 • Millaisia virheitä kuvassa saattaa olla? Millaisia ongelmia itse kohtasit?

 

Vinkki!
 1. Paikkatieto-ohjelmalla analysoidessa kahden ilmakuvan digitoinnin jälkeen kuvat asetetaan päällekäin niin, että kuvien läpinäkyvyys on noin 50 %.
 2. Tämän jälkeen tarkastellaan alueita, joissa maankäyttö on selkeästi muuttunut (eli alueen väri on erilainen ensimmäisessä kuin toisessa kuvassa).
 3. Katsotaan mitkä alueet ovat muuttuneet esim. ensimmäisessä kartassa pellot ja niityt (keltaiset alueet) ovat vaihtaneet väriä joksikin muuksi väriksi. Digitoidaan uudelle tasolle havaitut muutokset niin, että esim. pellot, jotka ovat muuttuneet jokisin muuksia alueeksi merkitään keltaisella jne.
 4. Pohtikaa yhdessä, mitä ovat valkoiset alueet? Mitä todennäköisesti tapahtuu tulevaisuudessa?

Kuvassa näkyvät ne alueet jotka ovat muuttuneet joksikin muiksi alueiksi. Tämä kuva ei kerro sitä, miten maankäyttö on muuttunut.