Maailmalta markettiin

Tehtävässä tutustutaan kaupunkiympäristössä esiintyvien kulutushyödykkeiden alkuperämaihin. Tehtävän tarkoituksena on tuoda ilmi globalisaation vaikutus kulutushyödykkeiden saatavuuteen lähiympäristössä.

 

Tässä tehtävässä opitaan:

 • kiinnittämään huomiota globalisaation ilmenemiseen lähiympäristössä
 • käyttämään verkkopohjaista paikkatieto-ohjelmaa
 • visualisoimaan kentältä kerättyä aineistoa

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Aikataulu: tehtävänanto (15 min.) + kenttätyöskentely (30 min.) + aineiston tuonti paikkatieto-ohjelmaan (1 h) + keskustelu (1 h).

Tehtävä toteutetaan parityönä.

Tehtävässä valitaan yksi vähittäistavarakauppa, jossa suoritetaan kenttäosuus. Vaihtoehtoina voivat olla mm. ruokakauppa, vaatekauppa, kirjakauppa, kenkäkauppa, elektroniikkakauppa jne.

Kentälle otetaan mukaan muistiinpanovälineet.

 

TOTEUTUS

 

A. Havainnointi kentällä

 

 • Tee kentällä lista tavaroista/hyödykkeistä ja niiden ilmoitetuista alkuperämaista etukäteen sovitussa paikassa. Esimerkiksi jos kohteenasi on ruokakauppa, niin valitse sieltä yksi tuoteryhmä, josta teet merkintöjä (esim. kahvituoteet, hedelmät tms.).
 • Varaa havainnointiin aikaa n. 30min.

 

B. Esityksen toteuttaminen

 

1. Kartan luominen.

 • Visualisoi kenttähavainnot nettipohjaisen StepMap-karttaohjelman avulla.
 • Luo kartta.Merkitse havainnointikaupunki/-paikka ja yhdistä siihen nuolilla ne tuotteiden alkuperämaat, jotka kirjasit ylös kaupassa.
 • Lue ohjeet kartan luomiseen Stepmap-ohjelmassa tästä.
 • Viivan luominen tapahtuu kohdassa Step2. Jos tarvitset lisää vinkkejä viivan luomiseen, klikkaa tästä.

Alla on esimerkki siitä, miltä kartta voisi näyttää.

StepMap kartta

 

2. Kartan jakaminen

 • Valitse Embed Map. Valitse koodi-laatikon alta Preview, jolloin kartta aukeaa uuteen ikkunaan.
 • Tallenna kartta Save Image As- toiminnolla sähköpostiisi tai opettajan antamien ohjeiden mukaan.

 

C. Loppukeskustelu

 

Tutkikaa karttoja pienryhmissä tai koko luokan kesken.

  • Oliko alkuperämaa helppo löytää tuotteista? Mistä tuotteista oli helppo löytää merkintä? Mistä se oli vaikeaa löytää?
  • Mistä tuotteista ei löytynyt lainkaan merkintää niiden alkuperämaista? Mistä tämä voisi johtua?
  • Mitä kuljetusvälineitä tuotteiden kuljetuksessa on luultavasti käytetty? Kauanko tietyn tuotteen kuljetus on luultavasti kestänyt?
  • Löytyykö tiettyjen tuotteiden alkuperämaista jotain yhteistä?
  • Tulevatko tietyt tuotteet vain tietyltä alueelta vai useammalta alueelta?
  • Mitä tuotteen tuottamiseen tarvitaan? Miksi tuotetta ei tuoteta Suomessa?