Liikkumispäiväkirja

Tehtävässä oppijat tuottavat liikkumisestaan karttaesityksen. Sen pohjalta keskustellaan yhdessä liikkumisen vaikutuksista.

 

Tässä tehtävässä opitaan:
 • luomaan paikkatietoa interaktiiviselle kartta-alustalle.
 • ymmärtämään oman liikkumisen vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkirakenteen muodostumiseen.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä toteutetaan aluksi yksilötyöskentelynä. Karttaesitysten valmistuttua aiheesta keskustellaan yhdessä. Tehtävän lopussa on esitetty kaksi vaihtoehtoista loppukeskustelun teemaa ja niihin liittyvää luettavaa. Näihin kannattaa tutustua ennen tehtävän aloittamista.

Alla oleva ohjeistus on suunniteltu toteutettavaksi Google Maps -karttapalvelussa. Kaikki osallistujat tarvitsevat gmail -tunnukset kartan muokkaamiseksi, jotka voi luoda täällä.

Oppilaita kehotetaan pitämään kirjaa liikkumisestaan tietyn ajanjakson, esimerkiksi kolmen päivän ajan. Olisi hyvä, jos ajanjaksoon sisältyisi myös viikonlopun päivä.

Esimerkki liikkumispäiväkirjasta 6.9.-8.9.

 

pvm kuljettu reitti kulkuväline
to 6.9. koti-koulu-koti polkupyörä
pe 7.9. koti-koulu-koti polkupyörä
koiralenkki kävellen
koti-kirjasto-koti kävellen
la 8.9. koti-ratsastustalli-koti auto

 

Ennen tehtävän aloittamista opettaja luo yhteisen karttapohjanGoogle Maps -palvelussa ja jakaa sen oppilaille. Katso ohjeet täältä.

Opettaja luo karttatasot valmiiksi ja nimeää ne. Google Mapsin ilmaisversiossa on mahdollista luoda kolme karttatasoa. Oppilaat voi jakaa kolmeen ryhmään, joista jokainen ryhmä digitoi reittinsä yhdelle tasolle.

 

 

TOTEUTUS

 

A. Liikkumisen kirjaaminen

 

1. Klikkaa opettajan antamaa linkkiä, jolla pääset yhteiselle kartta-alustalle. Kirjaudu sisään karttapalveluun.

2. Tarkastele, millä mittakaavatasolla reittisi on helpoin merkitä. Voit vaihdella mittakaavatasoa myöhemmin tarpeen mukaan.

3. Klikkaa aktiiviseksi oman ryhmäsi karttataso ja sulje muut tasot.

 

4. Digitoi kaikki ylöskirjoittamasi reitit karttaan viivakohteina käyttäen apuna viiva-työkalua.Lisää jokaiselle reitille otsikoksi kulkemasi matka, esimerkiksi koulu-kauppa. Kirjoita selitekenttään käyttämäsi kulkuväline ja päivämäärä, jolloin olet kulkenut reitin. Tästä tiedosta on apua, jos reitin väri (joka määritetään kohdassa 5) jostain syystä katoaa.

5. Merkitse reiteille värit sen mukaan, mitä kulkuneuvoa olet käyttänyt. Reitin värin voi muuttaa klikkaamalla maalipurkin kuvaa.

väli

väli

B. Valmiiden reittien katseleminen ja keskustelu

 

1. Kun kaikki reitit on merkitty kartalle, sivu kannattaa ladata uudelleen (reload) painamalla osoitekentän oikeassa reunassa sijaitsevaa kierteistä nuolta. Näin kaikkien reitit tulevat näkyviin kartta-alustalle.

2. Nyt voit tarkastella valmiita reittejä. Jokainen voi katsoa:

 • oman ryhmäsi kohteet klikkaamalla aktiiviseksi ainoastaan ryhmäsi karttatason ja sulkemalla muut.
 • koko ryhmän reittejä samaan aikaan merkitsemällä kaikki karttatasot aktiivisiksi.

3. Voitte jakaa valmiin karttaesityksen esimerkiksi sähköpostina, Facebookissa tai Twitterissä. On myös mahdollista upottaa kartta toiselle sivulle. Tämä tapahtuu klikkaamalla kansion kuvaa, joka on kartan nimen alla.

3. Keskustele muiden ryhmäläisten kanssa liikkumispäiväkirjojen herättämistä ajatuksista. Alla on kaksi vaihtoehtoista teemaa keskusteluihin ja niihin liittyvää materiaalia.

 

Teema 1. Liikkumistavan valinta ja ympäristövaikutukset

 • Mitkä asiat vaikuttavat liikkumistapojesi valintaan?
 • Onko liikkumisesi kestävää? Perustele, miksi se on tai ei ole kestävää.
 • Olisiko sinun mahdollista muuttaa liikkumistapojasi kestävämpään suuntaan? Mitä se vaatisi?
 • Mitä merkitystä liikkumistavan valinnalla on sinulle, perheellesi ja suomalaisille (tai yhteiskunnalle)?

Keskustelun pohjaksi voi lukea Johanna af Hällströmin kestävän liikkumisen materiaalipaketti Arki, valinnat ja liikkuminen. Kestävä tulevaisuus. Paketti on Motivan verkkosivuilla.

Teema 2. Noudattiko ryhmäläisten liikkuminen monikeskuksisen kaupungin mallia?

Tarkastellessanne koko ryhmän kohteita kartta-alustalla samaan aikaan (kohta 6) voitte testata, toteututuuko monikeskuksisuuden malli käytännössä. Ovatko oppilaat liikkuneet pääasiassa asuinalueen ja keskustan väliä, pääasiassa ydinkeskustan alueella vai erottuuko kartta-esityksessä kaupungin reunoilla alakeskuksia?

Tehtävän tuloksena syntyvän liikkumiskuvion muotoon vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi:

 • kartalle merkittyjen havaintojen määrä.
 • viikonpäivät jolloin havainnot on tehty. Viikonloppuisin ja lomapäivinä liikkuminen on erilaista kuin arkena.
 • liikkujien ikä. Kouluikäiset ja työssäkäyvät perheelliset asuvat useammin keskusta-alueiden ulkopuolella, opiskelijat ja nuoret aikuiset keskusta-alueilla. Eri ikäisillä ihmisillä on erilaisia tarpeita liikkua kaupunkialueella, mikä vaikuttaa liikkumiskuvion muotoon.

Keskustelun pohjaksi kannattaa tutustua Lähellä kaupungissa -sivustolla osioon Keskusta – Monikeskuksinen kaupunki.

 

Esimerkki toteutuksesta

 

Hirvensalo_Koskela_kuva2

Karttaesitys on tuotettu maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelijoiden kolmen päivän aikana pitämistä liikkumispäiväkirjoista GoogleMaps -palvelussa. Harjoitus suoritettiin yhteistyönä Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksella toimineen Lähellä kaupungissa -hankeen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Turun yksikön kanssa. Voit klikata kuvaa suuremmaksi.