Lämpösaarekkeen muodostuminen

Tehtävässä tutustutaan oman tai lähikaupungin keskustan rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön. Tutustumisen pohjalta arvioidaan, mitkä tekijät vaikuttavat lämpösaarekeilmiön muodostumiseen.

 

Tässä tehtävässä opitaan

  • harjoitellaan lähiympäristön havainnoimista
  • tutustutaan lämpösaarekeilmiön muodostumiseen vaikuttaviin tekijöihin
  • pohditaan ilmiön vaikutuksia ihmisiin ja kaupungin toimintaan

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -sivuston osioon:
Keskusta - Lämpösaareke kaupunki-ilmaston ilmiönä

Aiheesta on lisää myös Ilmasto-opas.fi -palvelussa osissa Ilmastonmuutoksen suorat terveysvaikutukset ja Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön.

Tutustu ensin näihin aineistoihin ja jatka vasta sitten tehtävään.

Tehtävän voi toteuttaa yksin, pareittain tai pienryhmissä.

Varaudu oman kaupunkisi keskustaan suuntautuvaan kenttäretkeen. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja halutessasi kamera tai videokamera. Myös puhelimen kamera käy tarkoitukseen hyvin.

Toinen vaihtoehto on toteuttaa tehtävä luokassa käyttämällä Googlen Street view -palvelua.

Havainnointi on mahdollista toteuttaa vapaamuotoisten muistiinpanojen avulla tai etukäteen suunniteltua havainnointilomaketta apuna käyttäen. Tällöin havainnoitavat asiat määritetään lomakkeeseen yhdessä opettajan kanssa. Niiden keksimiseksi kannattaa hyödyntää ylle linkitettyjä aineistoja. Jos aiot käyttää lomaketta, katso tarkempi ohjeistus havainnoinnista tämän verkkosivuston menetelmäosiosta.

 

 

TOTEUTUS

 

A. Havainnointi kentällä tai Googlen Street view -palvelun avulla

 

1. Katso tarkasti keskustan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä, maastonmuotoja sekä ihmisen toimintaa siellä. Mitä lämpösaarekkeen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä huomaat?

2. Kirjoita havainnoistasi muistiinpanot. Kentällä voit myös kuvata niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmiön muodostumiseen.

 

B. Keskustelu luokassa

 

1. Keskustelkaa mitkä tekijät vaikuttavat keskustassa lämpösaarekeilmiön muodostumiseen. Keskustelua voi havainnollistaa kuvilla.

2. Pohtikaa myös, mitä vaikutuksia lämpösaarekeilmiöllä on ihmisiin ja kaupungin toimintaan erityisesti tulevaisuudessa, mikäli ilmastonmuutoksesta johtuva lämpötilojen nousu voimistaa lämpösaareketta. Onko lämpösaarekeilmiön voimistuminen riski yhteiskunnalle?