Kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutukset

Tässä tehtävässä tutustutaan kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutuksiin ja keskustellaan niihin liittyvistä tekijöistä sosiaalisessa mediassa omien ja muiden kokemuksien kautta. Lisäksi jaetaan paikkatietoa Facebook places-toiminnolla oppilaiden omasta arkiympäristöstä.

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa–verkkosivuston osioihin:
Puisto- Hyvinvointia kaupunkivihreästä

Tutustu tähän osioon ensin ja siirry vasta sitten tehtävään.

 

  Tässä tehtävässä opitaan

 • havainnoimaan erilaisia kaupunkiympäristöjä ja niiden merkityksiä sekä tunnistamaan omia mielikuvia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
 • keskustelemaan paikkoihin liittyvistä käsityksistä Facebookissa
 • voimistamaan oppilaiden paikkaidentiteettiä ja positiivista luontosuhdetta
 • jakamaan paikkaan liittyvää tietoa oppilaan omasta arkiympäristöstä

 

VALMISTAUTUMINEN

 

 • Toteutetaan itsenäisesti ja lopuksi käsitellään tuloksia yhdessä, luokan omassa Facebook-ryhmässä. Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös täysin etä- tai kotitehtävänä.
 • Tehtävässä tarvitaan mobiililaitetta (puhelin/tabletti), jolla on mahdollisuus ottaa kuva.
 • Facebookiin perustetaan luokalle oma suljettu ryhmä. Lue ohjeet ryhmän perustamiseen täältä. Luo valmiiksi opiskelijoiden ottamille kuville: uusi albumi. Lisää oma kuvasi ensimmäiseksi.
 • Loppukeskustelun avuksi opettaja ja oppilaat laativat Facebook-ryhmään kyselyitä.Kyselyt tehdään Kysy kysymys-toiminnolla. Opiskelijat laativat kysymykset pareittain.
 • Opettaja määrittää aikarajat kuvien lisäämiselle ja keskustelulle.

 

Vinkki!Kehota oppilaita kutsumaan tehtävän tekoon tai vain kyselyiden tekoon luokan ulkopuolinen henkilö, kuten ystävä tai sukulainen. Henkilöitä saa lisättyä ryhmään Lisää ihmisiä ryhmään-kohdasta. Tällä tavoin on esim. mahdollista luoda luontevaa vuorovaikutusta opiskelijoille läheisten/merkityksellisten ihmisten ja koulun välille.

 

 

TOTEUTUS

 

A. Kuva omasta lempipaikasta Facebook-ryhmään

 

1. Tutustu ensin Hyvinvointia kaupunkivihreästä -osioon.

 • Mitä viheraluetyyppejä tekstissä mainitaan?
 • Millaisia hyvinvointivaikutuksia viheralueilla kerrotaan olevan?

2. Pohdi itsenäisesti

 • Mitä on hyvinvointi ja mitä hyvinvointi merkitsee sinulle?
 • Millaista hyvinvointia lähiluonto tuo sinulle?
 • Liittyykö lähiympäristössä olemiseen jotain tiettyjä toimintoja, kuten urheilua, koiranulkoilutusta yms.?
 • Minkälaisessa lähiympäristössä viihdyt parhaiten, metsässä, puistossa?

3. Ota valokuva lempipaikastasi. Se voi olla esim. koulumatkan varrelta, kodin läheisyydestä. Olennaista on, että paikassa on luonto läsnä.

4. Liitä yksi kuva omasta suosikkipaikasta Facebook-ryhmän albumiin. Avaa albumi ja klikkaa Lisää kuvia.Perustele kuvan valinta vastaamalla kuvan yhteyteen lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on lempipaikkasi?
 • Kuvaile eri aistien avulla paikkaa.
 • Millaista hyvinvointia lähiluonto sinulle tuo?
 • Missä paikka on? (Merkitse paikan sijainti paikkamerkintä- toiminnolla).

Oman paikan lisääminen albumiin Kuvakaappaus Facebookista: oman kuvan lisäämisestä albumiin.

 

B. Kysely kaupunkiluonnon käytöstä

 

1. Opettaja ja oppilaat tekevät tehtävän teemaan liittyen yhden kyselyn johon kaikki ryhmän jäsenet vastaavat. Jos ryhmäkoko on suuri, kyselyt voi tehdä pareittain. Kyselyn aiheita voi olla esimerkiksi

 • Kuinka paljon käytät viheralueita viikoittain?
 • Millaisia toimintoja viheralueiden käyttöön liittyy?
 • Mitä piirteitä arvostat kaupunkiluonnossa eniten?
 • Millainen viheralueiden käyttäjä olet?

esimerkki kysely Esimerkki kyselystä.

2. Vastatkaa toistenne kyselyihin ja kommentoikaa niitä asiallisesti. Harjoitelkaa siis asiallista kirjallista viestintää verkossa.

3. Loppukeskustelu: Luokassa vai verkossa?

Keskustelkaa ja kommentoikaa kaikkien ryhmän jäsenten kesken kyselyiden tuloksia Verkossa toteutettuna: pyytäkää mukaan myös ryhmän ulkopuolisia henkilöitä. Ohjeistakaa ko. henkilöille, että vastaavat kyselyihin ja keskustelevat aiheesta ryhmän muiden jäsenten kanssa seuraavien kysymysten avulla:

 • Millainen merkitys viheralueilla on hyvinvoinnin edistäjänä?
 • Onko viheralueilla vaikutusta omaan hyvinvointiinne?
 • Miten käytätte kaupunkien viheralueita?
 • Mitä piirteitä arvostatte niissä eniten? Miksi?

 

Kuvakaappaukset Facebook-palvelusta