Elävä katu on turvallinen katu?

Tehtävässä havainnoidaan lähiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja keskustellaan kokemuksista verkossa. Keskustelun voi toteuttaa myös kotitehtävänä.

Tässä tehtävässä opitaan

 • havainnoimaan julkisten tilojen, kuten katujen, turvallisuuteen ja elävyyteen vaikuttavia seikkoja.
 • huomaamaan, että paikkakokemukset eivät ole kaikilla samanlaisia, vaan henkilökohtaisia ja osaltaan myös toisten ihmisten kanssa jaettuja.
 • löytämään ja esittelemään paikka kartan avulla.
 • esittelemään omia näkemyksiä ja kokemuksia paikasta verkkokeskustelussa.

 

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:

Lue nämä osiot ensin. Siirry vasta sitten tehtävään.

Tehtävän kenttäosio suositellaan toteuttamaan jommalla kummalla alla mainitulla menetelmällä.

Jos menetelmäksi valitaan havainnointi, kenttävaihe suunnitellaan yksityiskohtaisesti tämän menetelmäohjeistuksen mukaan. Tällöin kannattaa sisällyttää tässä tehtävänannossa mainittuja kysymyksiä jossain muodossa havainnointilomakkeeseen.

Havainnot ja kokemukset voi purkaa:

Jos valitsit verkkokeskustelun, lue myös sen ohjeet ennen tehtävän aloittamista. Pääset ohjeisiin klikkaamalla yläpuolella olevaa menetelmän nimeä. Opettaja valitsee tässä vaiheessa tehtävässä käytettävän keskustelufoorumin (voi olla esimerkiksi koulun oman verkko-oppimisalustan foorumi) ja luo sinne keskustelun aloitukset. Ne voivat olla kysymyksiä, joita on listattu sivun alaosaan kohtaan Havaintojen ja kokemusten purkaminen.

Yhdessä kannattaa valita kartta tai karttapalvelu, jota käytetään valittujen katujen esittelemiseen. Jokainen hankkii mahdollisesti tarvittavat tunnukset karttapalvelun käyttöön.

Valitse yksi katu kaupungin alueelta, jossa voit toteuttaa tehtävän. Koko ryhmä voi valita saman kadun tai tehtävän voi toteuttaa työpareittain, jolloin jokainen pari valitsee oman katunsa. On mahdollista valita katuja eri puolilta kaupunkia, esimerkiksi keskustasta, laitakaupungilta ja joltain asuinalueelta. Tällöin eri puolilla kaupunkia sijaitsevilta kaduilta saatuja havaintoja ja kokemuksia voi verrata keskenään.

Päätä millä tavoin dokumentoit kentällä havaintosi ja kokemuksesi. Voit kirjoittaa kokemukset ja havainnot paperille, kuvata tai videoida niitä.

Tutustu tarvittaessa välineistöösi etukäteen, jotta sinun ei tarvitse kentällä kiinnittää siihen erityistä huomiota.

Ota mukaasi kentälle myös:

 • kartta, johon merkitset ne paikat, joissa teit muistiinpanoja tai otit kuvia.
 • valmis kysymyslista kentälle tai itse suunnittelemasi havainnointilomake.

 

TOTEUTUS

 

Kenttätyö

1. Liiku valitsemaasi katua päästä päähän muutamaan kertaan.

2. Kirjoita muistiin, kuvaa ja merkitse kartaan paikat, joissa havaitset tai koet jotain. Keskity havainnoimaan tai aistimaan katuympäristöä seuraavien kysymysten tai mahdollisen oman havainnointilomakkeesi avulla:

 • Millaisia tunteita valitsemallasi kadulla liikkuminen herättää?
 • Vaihtelevatko tuntemukset kadun eri osissa?
 • Mikä paikka kadulla on mielestäsi a) turvattomin b) turvallisin?
 • Mitkä seikat mielestäsi vaikuttavat tuntemuksiisi?
 • Mitkä tekijät luovat elävyyttä kadulle?

Kiinnitä huomiota kadulla SEKÄ liikkumiseen ETTÄ kokemuksiin turvallisuudesta ja turvattomuudesta.

 

Havaintojen ja kokemusten purkaminen

1. Voit käyttää havainnoinnin ja kokemusten purkamiseen seuraavia kysymyksiä. Tämän vaiheen voi toteuttaa joko luokassa tai verkkokeskusteluna muiden ryhmäläisten kanssa.

 • Aluksi esittele valitsemasi katu. Voit tehdä tämän esimerkiksi Google Mapsin avulla luomalla kulkemasi reitti kartalle. Google Street view -palvelun avulla voit esitellä katua katseen tasolta. Verkkokeskustelussa voit linkata luomasi kartan osoitteen ensimmäiseen kommenttiisi.
 • Määritit kadulla yhden paikan turvattomimmaksi ja toisen turvallisimmaksi. Arvioi, mitkä tekijät vaikuttavat kokemuksiisi kyseisistä paikoista?
 • Olivatko elävyyttä luovat tekijät kadulla samoja kuin turvallisuutta luovat tekijät? Perustele näkemyksesi.
 • Miten muiden ihmisten läsnäolo tai puuttuminen kadulta vaikutti turvallisuuden kokemukseen?
 • Jos ryhmä on valinnut useita eri katuja kohteikseen, kokemuksia voi verrata keskenään. Miten kadun sijainti kaupungissa ja katuympäristön toiminnot vaikuttavat kokemuksiin ja havaintoihin?
 • Millaisin keinoin kadun turvallisuutta voitaisiin parantaa? Katujen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja voi lopuksi koota yhteen "katusuunnittelun turvallisuustyöpakiksi".