Asuinalueiden mielikuvista paikkatietoa

Tässä tehtävässä tutustutaan sosiaalisen median avulla omaan tai muuhun kiinnostavaan asuinalueeseen liittyviin positiivisiin ja negatiivisiin mielikuviin. Tunnistetaan omia mielikuvia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Tehtävä liittyy Lähellä kaupungissa -verkkosivuston osioihin:
Lähiö - Lähiö asuinympäristönä - Elämisen edellytykset
Lähiö - Mikä on lähiö? - Hyvä paha lähiö
Katu - Pelottava katu - Miksi pelätään? - Katujen imagot

Tutustu näihin osioihin ensin ja siirry vasta sitten tehtävään.

 

Tässä tehtävässä opitaan:
 • tutkimaan ja arvioimaan kriittisesti medialähteitä
 • ymmärtämään sosiaalisen median vaikutusmahdollisuudet yksilöiden ajatteluun ja valintoihin
 • ymmärtämään mielikuvien vaikutus kaupunginosan imagon rakentumiseen ja ilmiöihin laajemmassa mittakaavassa (muuttoliikkeet, kaupunkialueiden segregoituminen)
 • luomaan paikkatietoa
 • tunnistamaan omat mielikuvat ja niihin vaikuttavia tekijöitä

 

VALMISTAUTUMINEN

 

 • Voidaan toteuttaa itsenäisesti tai parityönä.
 • Lataa tietokoneille GoogleEarth-sovellus.
 • Jos tutkitte yhdessä jotain tiettyä asuinaluetta, opettaja voi tutustua etukäteen valitsemallaan keskustelualuella välitettyihin mielikuviin.
 • Tehtävän jälkeen on tärkeää pohtia yhdessä mielikuvista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

 

TOTEUTUS

 

A. Pohdittavaa

 • Miten ihmisten mielikuviin voi vaikuttaa se, onko henkilö itse asunut alueella?
 • Miten negatiiviset mielikuvat voivat vaikuttaa asuinalueen imagoon.
 • Miten omien mielikuvien perusteella kuvailisit valitsemaanne asuinaluetta henkilölle, joka ei ole koskaan käynyt alueella?

B. Mielikuvat sosiaalisessa mediassa

1. Mene googleen. Selvitä, millaisia mielikuvia jaetaan valitsemastasi asuinalueesta. Käytä hakusanoina esim. millainen+on+Varissuo

2. Valitse jokin haun antama sosiaalisen median lähde: esim. keskustelupalsta, blogi

3. Kerää aluetta kuvaavia (negatiivisia ja positiivisia) mielikuvia. Ilmeneekö kommenteissa, mihin henkilöiden mielikuvat perustuvat? (omat kokemukset, huhupuheet, uutiset, tutun kokemukset…)

C. Visualisoi mielikuvat kuviksi

4. Valitse kohdassa kolme keräämistäsi mielikuvista 4–5. Etsi Googlen kuvahaulla kuva, joka vastaa mielikuvaa. Tarkoitus ei ole etsiä kuvia kyseisestä alueesta, vaan visualisoida mielikuva. Esimerkiksi jos asuinalueesi liittyy mielikuva kaunis, etsi kuva joka viestittää sinun mielestä kauneutta. Klikkaa kuvaa ja paina kuva 2 **. (tai valitse täysikokoinen kuva). Kopioi avautuvan sivun linkki. Liitä linkit esim. word-tiedostoon.

D. Mielikuvista paikkatietoa

5. Avaa GoogleEarth. Kirjoita vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukohtaan tutkimasi asuinalue, klikkaa haku.

6. Luo paikkamerkintä GoogleEarth-ohjelmalla. Lisää luomaasi paikkamerkintään kohdassa kolme etsimäsi kuvat. Katso ohjeet paikkamerkinnän tekemiseen ja kuvien liittämiseen täältä.

7. Klikkaa lopuksi luomaasi pistettä. Valitsemasi kuvat aukeavat kuvakollaasina karttanäkymään.

Kuvakaappaus mielikuvia Halisista Mielikuvia Halisista, Turusta (Kuvakaappaus GoogleEarthistä; kuvat Virpi Hivensalo)

8. Tallentakaa kaikki paikkamerkinnät opettajan koneelle. Katso ohjeet paikkamerkinnän tallentamiseen ja jakamiseen täältä.

E. Yhteenveto

Esittäkää muulle ryhmälle luomanne kuvakollaasi.

 • Millaisia mielikuvia ne esittävät? Voitte myös arvuuttaa muulta ryhmältä, mitä mielikuvaa kukin kuva esittää.
 • Muuttuiko teidän käsitys tutkimastanne asuinalueesta?
 • Jäikö jokin asia tai sosiaalisessa mediassa ollut kommentti mietityttämään? Millaisia tunteita mielikuvat herätti teissä?

Pohdittavaa:

 • Mihin sosiaalisessa mediassa olevat kommentit perustuvat?
 • Miten sosiaalisessa mediassa voidaan vaikuttaa ihmisten mielikuviin?
 • Millaisiin (ihmisten, yritysten, kaupungin toimijoiden) valintoihin mielikuvat voivat vaikuttaa?
 • Kuka vaikuttaa sinun mielikuviin? Mihin omat mielikuvasi pohjautuvat (esim. omiin/kaverin/vanhempien kokemuksiin tai näkemyksiin, uutisiin, tutkimuksiin...)?

Vinkki: Osa D. voidaan toteuttaa myös muilla paikkatietosovelluksilla, kuten PaikkaOppi tai StepMap).

liikkeelle_PaikkaOppi Mielikuvia Halisista tehtävä PaikkaOpin kartta-alustalla.

* kuvakaappaus GoogleEarth-sovelluksesta, ** kuvakaappaus Googlen kuvahausta.
Kuvat: Virpi Hirvensalo