TEHTÄVÄT

Alla on koottuna kaikki Lähellä kaupungissa -sivuston tehtävät. Ne liittyvät perusopetuksen maantiedon kursseille Suomi maailmassa tai Yhteinen ympäristö ja lukiossa maantieteen GE2-, GE3- ja GE4 -kursseille ja biologian BI3-kurssille. Osa tehtävistä soveltuu myös alakoulun maantiedon ja ympäristöaiheiden opetukseen.

Tehtävät on rakennettu käänteisen opetusmenetelmän (flipped classroom) mukaisesti niin, että oppilaat tutustuvat kotona tehtävään liittyviin aineistoihin, jotka on mainittu tehtävien VALMISTUMINEN -osiossa. Tehtävien varsinainen TOTEUTUS-osio tehdään sitten oppitunnilla.

Katso lisää käänteisestä opetuksesta esim. Pedafloat -sivustolta

Huom! 1 opitunti = 75 min

 

Lue Lähellä kaupungissa -sivuston etusivulta lisää ehdotuksia sivuston käyttömahdollisuuksista.

 

Luokassa tai kotitehtävänä toteutettavia lyhyitä tehtäviä.
Pituus noin 0,5 - 1 oppituntia.
Pienimuotoisia tutkimuksia.
Pituus noin 1 - 2 oppituntia.
Minitutkimuksia.
Pituus noin 3 - 6 oppitunnin kokonaisuuksiin.
Tartu tutkimukseen -työskentelyohjeet

Vinkkejä opettajalle