Tarvittava välineistö

Sivuston käyttö

 

Sivustolla on tekstimuotoisten aineistojen lisäksi videoita ja audioita. Näiden katseluun ja kuunteluun tarvitset kaiuttimen tai kuulokkeet sekä ohjelman soittimeksi. Sopivia soittimia ovat esimerkiksi:

Windows Media Player

Real Player

VLC media player

Quick Time

 

Kartat

 

Useissa tehtävissä ja menetelmissä hyödynnetään maksuttomia verkkopalveluita, kuten interaktiivisia karttoja tai esimerkiksi Facebook -palvelua. Näiden käyttö on pyritty ohjeistamaan yksityiskohtaisesti tehtävien ja menetelmien yhteydessä.

Joissakin tehtävissä käytetään koti- tai lähikaupungin karttaa. Se voi olla paperikartta (esimerkiksi puhelinluettelosta) tai sähköinen kartta. Kuntien omilla verkkosivuilla on usein sähköisiä karttapalveluita, jotka sopivat tähän tarkoitukseen hyvin. Apuna voi käyttää myös esimerkiksi

  • Google Maps- ja Google Earth-palveluita. Google Maps -palvelussa kannattaa muistaa myös mahdollisuus katsella satelliittikuvia ja katutason street view -näkymiä.

 

Apuvälineet kentällä

 

Kentälle voi ottaa mukaan monenlaisia apuvälineitä:

  • kamera
  • videokamera
  • ääninauhuri
  • tablettitietokone
  • paperia ja kynä

Tehtävien toteuttamiseen tarvittava välineistö mainitaan tehtäväkuvauksen yhteydessä.