Mitä sisältää?

Materiaalipaketin keskeisenä ideana on tarjota kaupungin lähiympäristöihin liittyvien aiheiden opiskeluun soveltuva joustava työkalupakki, josta voi koota erilaisten kurssien tarpeisiin sopivia kokonaisuuksia.

PAIKKAKUVAUKSIA on toteutettu lähiöistä, keskustoista, joutomaista, kaduista ja puistoista. Paikkakuvaukset on jaettu alaosioihin. Esimerkiksi katua tarkastellaan elävyyden, julkisen tilan, pelon kokemisen ja kadulla liikkujan identiteetin näkökulmista.

Paikkakuvaukset käsittävät kaupungin erilaisia paikkoja ja niihin liittyviä ilmiöitä kuvaavia materiaaleja: lyhyitä tekstejä, kuvia, audioita ja videoita.

MENETELMÄKUVAUKSET ovat ohjeistuksia erilaisista tavoista tutkia lähiympäristöjä, kerätä niistä aineistoa ja tuottaa aineistoista esityksiä. Menetelmäkuvauksia on neljänlaisia:

  • Aiheeseen tutustumisen menetelmät
  • Kenttämenetelmät
  • Tulosten esittämisen menetelmät
  • Osallistu suunnitteluun -ohjeistukset, joiden avulla harjoitellaan kaupunkisuunnitteluun osallistumista.

AVAINSANAT ovat kaupungin lähiympäristöihin keskeisesti liittyviä termejä, joista on aineistoja tällä sivustolla. Esimerkkejä avainsanoista ovat julkinen tila, osallistuminen ja alueellinen identiteetti. Avainsanat on listattu yhdelle sivulle ja niiden alle on listattu linkit aihetta käsitteleviin materiaaleihin Lähellä kaupungissa -sivustolla.

Kaikki Lähellä kaupungissa -sivuston TEHTÄVÄT on listattu yhdelle sivulle aihealueittain ja laajuuden mukaan. Monet tehtävät ohjeistavat hyödyntämään oppimisessa verkkopohjaisia paikkatietosovelluksia, kuten interaktiivisia karttoja.

Katso Lähellä kaupungissa -sivuston käyttöä esittelevä VIDEO (pituus noin 2 min.).