Kartan luominen PaikkaOpissa

Interaktiivisen kartan voi toteuttaa itse kerätystä aineistosta. Jos aineistoa on paljon, sitä kannattaa jäsennellä. Jos aineistoa on vähän tai idea kartaesityksen toteuttamiseksi on selvillä, voi siirtyä kohtaan 2.

Jos aineistoa tarvitsee jäsennellä, alla olevia kysymyksiä voi käyttää tässä apuna.

 • Mitä keskeisiä tuloksia tai mielenkiintoisimpia asioita tutkimuksen tai harjoitustyön kannalta on saatu selville?
 • Millaisia ajallisia tai alueellisia muutoksia, eroja tai säännönmukaisuuksia aineistosta voi havaita?
 • Jos kyseessä on suunnittelutyö: millaisin toimenpitein ympäristöä voisi uudistaa tai parantaa? Mikä on uudistamisen lopputulos?
 • Keskeisiä asioita voi hahmottaa kirjoittamalla niistä listan tai tekemällä miellekartan. Karttaesityksen laatiminen helpottuu, kun esityksen asiat on kokonaisuudessaan hahmottanut etukäteen.
 • Tuloksia voi esittää karttapalveluiden kartta-alustoilla alue-, viiva- ja pistekohteina. Erimuotoisia alueita voi siis rajata, reittejä voi määrittää viivakohteina ja tärkeitä paikkoja merkitä pistemäisiksi kohteiksi.
 • Kartalle merkittyihin kohteisiin voi liittää kuvia, video- ja audioklippejä sekä tekstiä. Karttaesitysten julkisuuden asteen voi määrittää eri tavoin eri karttapalveluissa. Esimerkiksi PaikkaOpissa karttaesityksen voi jakaa:
 • vain itselle
 • oman kurssin osallistujien kesken
 • PaikkaOppiin kirjautuneiden oman koulun jäsenten kesken
 • PaikkaOpin käyttäjien kesken
 • julkisesti kaikille

Kohteita voivat muut kommentoida edellä mainittujen ryhmien sisällä.

ESIMERKKI

Alla olevassa kuvassa esitetään PaikkaOpin interaktiivisella karta-alustalla urheilualueeseen liittyviä suunnitteluideoita sekä neliömäisinä aluekohteina että pistekohteina.

 

Hiihtolatu on merkitty jalkapalloilijaa kuvaavalla merkillä kuuluvaksi luokkaan “liikuntapaikka” ja kategoriaan “rakennukset ja toiminnot”.

 

 

Tässä sama kohde on merkitty punaisella ympyrällä. Oppijan itse tuottamat kohdetta koskevat ominaisuustiedot näkyvät oikealla olevassa laatikossa tekstimuodossa.

 

 

 

Kohteen ominaisuustiedot voivat olla myös kuvia.

Karttaesitykseen voi liittää myös tehtävää kuvaavan ja taustoittavan sekä tuloksia kokoavan tekstiosan. PaikkaOpissa tämä onnistuu virtuaalisen tehtäväkirjan puolelle.