Mikä on tulva?

Tulva on luonnonkatastrofi, jonka aiheuttajana on joku hydrologinen tekijä. Suomessa tulvimista aiheutuu erityisesti:

  • lumen sulamisesta
  • jääpadoista
  • hyyteen eli alijäähtyneessä virtaavassa vedessä muodostuvan jään kasautumisesta
  • rankkasateista

Näiden tekijöiden vaikutuksesta virtaama (jokiuomissa kulkeva vesimäärä ajan suhteen määritettynä) ja vedenpinnankorkeus nousevat jokiuomissa niin suureksi, että vesi leviää jokitörmien ylitse jokiympäristöön mahdollisesti samalla aiheuttaen vahinkoja.

Rannikkoalueilla meriveden nousu aiheuttaa tulvatilanteita.

Näiden tulvien lisäksi myös kaupunkiympäristössä esiintyy hulevesitulvia. Rankkasateen seurauksena kaupungin purojen ja ojien sekä sadevesiverkoston kapasiteetti ylittyy. Vesi kerääntyy katujen mataliin kohtiin, esimerkiksi alikulkukäytäviin. Myös asuntojen kellareihin voi tällöin tulvia vettä.


LISÄÄ TIETOA

 

Ajankohtaiset tulvariskitiedot löydät Ympäristöhallinnon sivulta kohdasta: valunta/tulvatilanne.

Markku Ollilan ja Jari Silanderin artikkeli Rankkasateet ja kaupunkitulvat Ympäristö ja Terveys -julkaisussa 3/2006 on luettavissa myös Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta.