Puutarhakaupunki esikuvana

Lähiön perusperiaate esiteltiin ensimmäisen kerran 1800-luvun lopulla Iso-Britanniassa. Suurkaupunki Lontoo kasvoi teollistumisen myötä nopeasti, ja kaupunkiin muuttavan väestön asuinoloja oli ryhdyttävä parantamaan.

Ebenezer Howard esitteli tuolloin ideansa puutarhakaupungista, jossa ”energinen ja aktiivinen kaupunkielämä sekä maaseudun kauneus ja ilo yhdistyvät täydellisellä tavalla”, kuten hän kuvaa teoksessaan To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform (1898).

Howardin ideaalikaupungin pohjapiirrustuksessa alueen keskellä sijaitsevat julkinen puisto ja julkiset rakennukset. Seuraavalla kehällä ovat asuntoalueet ja koulut. Ulkokehälle sijoittuvat teollisuus ja maatalous. Alueen keskuksesta lähtevät bulevardit reunoja kohti ja avenuet kiertävät aluetta erikokoisina kehinä. Rautatie kiertää alueen ulkoreunalla, ja siellä sijiatsee myös rautatieasema sekä yhteydet pääteihin.

Ideoimalleen puutarhakaupungin alueelle Howard suunnitteli työpaikkoja, sosiaalisia mahdollisuuksia huvitteluun ja muuhun kanssakäymiseen sekä palveluita. Ravintoa kaupunkilaisille saatiin lähipelloilta ja jätteet voitiin käsitellä lannoitteeksi pelloille. Alueelta oli nopeat yhteydet suurkaupungin keskustaan.

Puutarhakaupunki-idea on vaikuttanut koko 1900-luvun ajan asuinalueiden ja erityisesti lähiöiden suunnitteluun. Howardin puutarhakaupunki-ideologian mukaisia asuinalueita toteutettiin laajalti Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa.

Ensimmäinen toteutettu puutarhakaupunki oli Letchworth, joka rakennettiin Lontoon keskustan ulkopuolelle. Suomessa Tapiola on useimmiten nostettu edustavimmaksi esimerkiksi puutarhakaupunkirakentamisesta. Katso 1960-luvulla toteutettu englanninkielinen Tapiolan esittelyfilmi You Tube -palvelusta (pituus 7 min 50 s.).

Monet Howardin mainitsemista seikoista sopivat myös nykyisen asuinaluesuunnittelun periaatteiksi. Asumisessa on edelleen olennaista luonnonläheisyys ja toisaalta tiiviys, jotta palvelut, joukkoliikenteen järjestäminen ja sosiaaliset kontaktit alueella mahdollistuvat.