Kehittämistä hankkeilla

Lähiöiden taantumisen ehkäisemiseksi tehdään työtä eri aluetasoilla. Kunnilla on omia lähiöiden kehittämisprojekteja, joissa toimia kohdennetaan yhden lähiön kehittämiseksi.

Valtakunnan tasolla on ympäristöministeriön johdolla toteutettu useita peräkkäisiä ohjelmia, joiden avulla lähiöiden eriytymiskehitykseen on pyritty puuttumaan ja kääntämään niiden taantumiskierteitä myönteiseen suuntaan.

Kehityksen suunnan muuttaminen on hidasta ja vie aikaa vuosista jopa vuosikymmeniin. Kaikkien lähiöiden tilannetta ei saada kehittämistoimenpiteillä parannettua, mutta toisaalta moni lähiö voisi olla paljon huonommassa asemassa, jos kehittämistoimenpiteitä ei olisi toteutettu.

Ympäristöministeriön ohjelmat toteutetaan alueellisina lähiöiden tai asuinalueiden kehittämishankkeina. Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2008–2011 tavoitteena oli monipuolistaa lähiöiden asukasrakennetta ja lähiöiden toimintoja. Lisäksi lähiöiden tuli kehittyä asumisen lisäksi työpaikka- ja opiskelualueiksi, ja näin osaksi toiminnallista kaupunkia. Asukkaille oli pyrkimyksenä tarjota kohtuuhintaisia asuntoja ja parantaa kulkuyhteyksiä sekä julkisen liikenteen toimivuutta.

Ympäristöministeriön tämänhetkisen asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 päätavoitteena on edistää kasvukeskuskaupunkien asuinalueiden kestävää kehittämistä ja eheyttä. Tämän lisäksi aikomus on vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja asuinalueiden sosiaalista eheyttä esimerkiksi vähentämällä lähiöasukkaiden syrjäytymisen riskiä.

Molemmissa ohjelmissa on kiinnitetty huomiota yhteisöllisyyteen ja lähiverkostojen vahvistamiseen lähiöissä. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä asumisneuvontaa ja -toimintaa, edistämällä kulttuurien kohtaamista. Keinona ovat myös lähiötaiteen tukeminen, erilaisia tapahtumien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen sekä koulun ja kodin yhteistyön parantaminen.

Palvelutarjontaan pyritään vaikuttamaan kehittämällä sellaisia palveluympäristöjä, joissa erilaiset palvelut yhdistyvät ja monenlaiset ihmiset kohtaavat toisensa. Perinteisiä lähiöiden palveluympäristöjä ovat olleet ostarit, joista palvelut ovat kuitenkin siirtyneet ja siirtyvät edelleen suuriin kauppakeskuksiin. Palveluympäristöjen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi, voisiko lähiössä olla palveluita muualla kuin ostareissa? Entä voisiko ostareiden tiloihin kehittää uudenlaisia palveluita?

Lähiöiden saavuttaessa puolen vuosisadan iän niissä on myös fyysisiä rappeutumisen merkkejä. Asunto-osakeyhtiöissä on peruskorjaustarpeita, esimerkiksi sähkö- ja putkitöitä. Asumisen esteettömyyttä pyritään parantamaan korjausrakentamisen avulla peruskorjausten yhteydessä. Myös lähiöympäristö kuten pihat, puistot ja yleiset ulkotilat kaipaavat kohentamista ja viihtyistämistä.

Kaikki edellä mainitut keinot tähtäävät lähiöiden alueellisen identiteetin vahvistamiseen ja aiempaa myönteisempien mielikuvien muodostumiseen niistä. Kehittämistoimien tavoitteena on, että lähiöistä muodostuisi niiden omista lähtökohdista kiinnostavia asuinalueita eri väestöryhmille ja elämän eri vaiheissa oleville ihmisille.

 

LISÄÄ TIETOA

 

Lue Lähiökehittämisen tietopankista erilaisista keinoista uudistaa asuinalueita. Tietopankki on Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen ARA:n verkkosivuilla.

Katso Asuinalueille elinvoimaa ja eheyttä -niminen asuinalueiden kehittämisohjelma vuosille 2013-2015. Ohjelma on Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lue Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta viraston julkaisu Esikaupunkien renessanssi – esikaupunkien kehittämisen toimintatapoja.