Ahdasta asumista

Tiiviys ei aina ole ollut positiivinen asia kaupungeissa. 1800-luvulla monissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa, kuten Lontoossa ja Pariisissa, kaupunkirakenteen tiivistyminen aiheutti ongelmia.

Teollistuviin suurkaupunkeihin muutti jatkuvasti uusia asukkaita maalta tehtaisiin töihin. Työläisten asuinolot olivat ahtaat ja hygieniatasoltaan huonot. Näitä teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksia pyrittiin ratkaisemaan muun muassa rakentamalla lähiöiden esimuotoina tunnettuja puutarhakaupunkeja.

Asuinolojen kurjistumista tapahtui lievemmässä muodossa myös suurissa suomalaisissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Suomalainen yhteiskunta teollistui ja kaupungistui kuitenkin varsinaisesti vasta 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin oli helpotettava kantakaupunkien asumisahtautta ja rakennettava maalta muuttaville työläisille nopeasti uusia asuntoja.

Lue lisää Tampereen kantakaupungin asuinoloista II kaupunginosassa 19180-1940 Tampereen kaupungin Koskesta voimaa -verkkosivustolta.

Asuntokurjuudesta pääkaupunkiseudulla 1900-luvun alussa voit lukea Ab Parkstad-Wanda-Puistonkylä Oy:n kustantaman mainosvihkosen tekstistä, joka on MaTaPuPu-alueiden kansalaishistoriaa esittelevällä verkkosivustolla.

 
Sulje