Elämisen edellytykset

Lähiöasuminen on aina jakanut mielipiteitä. Lähiöitä on arvosteltu rumiksi ja rauhattomiksi ympäristöiksi, joissa asukkaat eivät ole paljon tekemisissä keskenään.

Lähiössä asuinympäristönä on kuitenkin monia hyviä puolia, joista luonnonläheisyys on varmasti yksi arvostetuimmista seikoista. Lähiöissä metsä tai muu rakentamaton ympäristö on kävelymatkan etäisyydellä. Usein lähiön sisällä on laajoja autottomia vyöhykkeitä viheralueineen sekä pyörä- ja kävelyteineen. Ne mahdollistavat myös ikääntyneiden ja lasten turvallisen liikkumisen alueella. Kulkuyhteydet lähiöistä ovat yleensä suhteellisen hyvät kaupungin keskustan suuntaan.

Kaupunkikeskustassa asumiseen verrattuna lähiöissä on tilaa monenlaiseen toimintaan: vaikkapa lasten leikkeihin, grillikatoksien pystyttämiseen, skeittiramppeihin tai pieniin kasvimaapalstoihin.

Lähiöissä on myös usein mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi hiekkalaatikkoseuraa on usein tarjolla pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toisia ihmisiä voi kohdata myös järjestöjen ja harrastusseurojen järjestämissä toiminnoissa.

Lähiöihin suunniteltiin alun perin varsin paljon palveluita. Joissakin 1960-luvun lähiörakentamiskauden aikaisissa suunnitteluvisioissa vilauteltiin jopa elokuvateattereita ja uimahalleja. Tämänlaisia palveluita ei kuitenkaan kovin moneen lähiöön toteutettu.

Yksityisten palveluiden tarjonta on ollut aikaisemmin nykyistä laajempi. Lähiöissä on toiminut muun muassa useita ruokakauppoja, erikoistavaraliikkeitä sekä pankkipalveluita. Nykyisin palveluvarustukseen kuuluu lähinnä pitseria, baari, elintarvikekioski, videovuokraamo ja pankkiautomaatti.

Lähiöiden julkiset palvelut ovat säilyneet yksityisiä palveluita paremmin. Lähiössä saattaa olla päiväkoti, koulu, terveysasema, vanhainkoti ja kirjasto. Lähiöissä on myös kolmannen sektorin palveluita, jotka kohdistuvat usein tiettyyn väestöryhmään, kuten nuoriin, vanhuksiin tai vammaisiin. Tyypillistä kolmannen sektorin toimintaa ovat erilaiset kerhot ja harrastusmahdollisuudet, joita järjestöt, yhdistykset ja seurakunta järjestävät.

Lähiöiden palvelut ovat lähipalveluita, jotka ovat tärkeitä monestakin syystä. Hyvät lähipalvelut estävät osaltaan lähiöiden väestörakenteen yksipuolistumista houkuttelemalla eri ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä asumaan alueelle. Ne myös vähentävät liikennetarvetta kaupunkien keskustoihin ja siten myös liikenteen aiheuttamia häiriöitä sekä ilmastonmuutokseen vaikuttavia päästöjä.

Lähiöitä on pyritty kohentamaan asuinympäristöinä usean vuosikymmenen ajan erilaisten hankkeiden avulla. Lue näistä lisää lähiöiden kehittämistä koskevasta osiosta.