Aktiiviset asukkaat

Lähiöt vaihtelevat paitsi palveluiden ja asukasrakenteen osalta myös asukasaktiivisuuden suhteen. Tässä osiossa tarkastellaan mitä lähiöissä harrastetaan ja millaista toimintaa niissä yleisesti ottaen on.

Kunnat tarjoavat monissa lähiöissä harrastusmahdollisuuksia, joista tyypillisimpinä esimerkkeinä ovat lähiökirjastot ja nuorisotalot. Useissa lähiöissä harrastetaan aktiivisesti yhdistyksissä ja järjestöissä. Esimerkkejä järjestäytyneestä toiminnasta ovat urheiluseurat, partio ja monet muut harrastusjärjestöt sekä kaupunginosa- ja asuinalueyhdistykset.

Asuinalueyhdistysten rinnalle on tullut myös löyhemmin järjestäytyneitä epävirallisempia asukasliikkeitä, jotka haluavat parantaa asuinalueiden viihtyvyyttä järjestämällä innostavaa toimintaa ilman raskaaksi koettua yhdistysten hallinnointia.

Aktiivisesti toimivia asuinalueyhdistyksiä tai asukasliikkeitä toimii eri kaupungeissa ympäri Suomea. Helsingissä Kallio-liike on eräs hyvä esimerkki alueen asukkaiden muodostamasta yhteisöstä, joka ajaa asuinalueen asiaa kaupungin päätöksenteossa ja järjestää yhteisiä tapahtumia alueella. Puksu-liike on perustettu viihtyistämään Pukinmäkeä ja sen lähialueita erilaisin tapahtumin.

Asukkaat järjestävät toimintaa lähiöissä myös omatoimisesti. Alle on listattu muutamia esimerkkejä:

  • "piha-parlamentit" ja asukkaiden ajanvietto taloyhtiöiden pihoilla
  • yhteisten viljelyspalstojen, -laarien tai vastaavien viljelysten perustaminen
  • taloyhtiön tai naapureiden yhteiset lenkki- tai sauvakävelyporukat ja puistojumpparyhmät
  • block party -katujuhlat
  • katukirppikset
  • festarit kuten HelsinkiLive! Helsingin Käpylässä, Melu-festarit Kirkkonummen Masalassa ja ILMIÖ! Turun Uittamolla.

Asukkaat ottavat asuinalueensa ympäristöä haltuun ja osallistuvat alueen elämään myös itse tehdyn taiteen avulla. ITE-taidetta voivat olla esimerkiksi julisteet, graffitit, neulegraffitit, tarrat tai maalaukset.

Lähiötaidetta tuotetaan myös ammattilaisten ohjauksessa. Lähiötaide voi toimia lähiöiden kehittämistoimenpiteenä, kuten syksyllä 2009 ja keväällä 2010 toteutetuissa Dizain-pajoissa Urbaani kylä -hankkeessa Turun Varissuolla.

Asukkaat ja heidän harrasteensa sekä elämäntapansa vaikuttavat asuinalueiden luonteeseen. Asukkaiden oma aktiivisuus vaikuttaa myös muiden käsityksiin lähiöstä eli lähiön imagoon. Tieto alueista, joilla tapahtuu, leviää laajemmallekin. Toisaalta asukkaat voivat tietoisesti pyrkiä levittämään positiivista mielikuvaa alueesta esimerkiksi kirjoittamalla alueen kuulumisista lehtiin tai yhteisöllisen median palveluihin.

Kun taantuneita asuinalueita pyritään parantamaan, asukkaiden aktiivisuuden lisääminen on nähty tärkeäksi toimenpiteeksi. Asukkaiden toiminta alueella vahvistaa heidän tunnettaan alueelle kuulumisesta, ja siten myös halukkuutta osallistua alueensa ylläpitoon ja kehittämiseen erilaisin tavoin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lähiympäristön pitämistä siistinä tai osallistumista paikallispolitiikkaan alueen asioiden edistämiseksi.

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Timo Kopomaan Lähiö 2.0 -teoksessa hahmotellaan lähiöelämän uusia muotoja leppoistamisen hengessä.