Lähiö asuinympäristönä

Lähiöt suunniteltiin alunperin tiiviiksi ja kaupunkimaisiksi, mutta myös luonnonläheisiksi asuinalueiksi. Sellaisia ne ovat edelleenkin noin puoli vuosisataa rakentamisensa jälkeen luoden hyvät edellytykset elämiselle. Lähiöissä voi olla mukana monenlaisessa järjestö- ja seuratoiminnassa. Lisäksi monilla alueilla lähiöiden asukkaat järjestävät itse vapaamuotoisempaa toimintaa.

 

Elämisen edellytykset

Aktiiviset asukkaat

Elävyyttä tiivistäen