Mikä on lämpösaareke?

Lämpösaareke on kaupunkikeskustojen ilmastoon liittyä ilmiö.

Lämpösaareke muodostuu, koska kaupungin lämpötila on korkeampi kuin sitä ympäröivän maaseudun. Päivällä auringon säteilyä varastoituu kaupungin rakenteisiin. Auringon laskemisen jälkeen tämä varastoitunut lämpö vapautuu ilmaan ja muodostaa lämpimän ilman kuvun kaupungin ylle.

Lämpösaarekkeen muodostumiselle otollisten sääolosuhteiden aikana kaupungin keskustan lämpötila on useita asteita korkeampi kuin sitä ympäröivien alueiden lämpötila. Yöaikaan lämpötilaero kaupungin ja maaseudun välillä voi olla jopa 10°. Yleensä lämpösaareke esiintyykin vain iltaisin ja öisin, kun keskustassa on tuuletonta ja taivas kaupungin yllä pilvetön. Päivisin tilanne saattaa olla vastakkainen: maaseudun lämpötila on korkeampi kuin kaupungin keskustan. Tällöin kysymyksessä on kylmäsaarekeilmiö.

Lämpösaarekkeen voimakkuuteen vaikuttaa kaupungin koko. Miljoonakaupungissa kaupungin ja ympäröivän maaseudun välinen lämpötilaero voi olla jopa yli 12°. Voimakkain lämpötilaero muodostuu kaupungin ydinkeskustan ja maaseudun välille, ja suurimmillaan ero on kesäisin 3-5 tuntia auringonlaskun jälkeen.

Katso lämpötilaeroja kaupungin ja ympäröivän maaseudun välillä pääkaupunkiseudulla Ilmatieteen laitoksen Helsinki Testbed -verkkosivulta.

Lämpösaareke-ilmiön muodostuminen vaatii tietynlaiset olosuhteet. Näitä käsitellään osiossa Ilmiön tekijät.

 

LISÄÄ TIETOA

 

A.J. Drebs. Helsingin lämpösaareke ajallisena ja paikallisena ilmiönä. Pro Gradu-tutkielma 2011. Helsingin yliopisto.

Juuso Suomi. Kaupungin lämpösaarekkeen ominaispiirteitä Turussa. Maantieteen Pro Gradu -tutkielma 2005. Turun yliopisto.