Hyödyt ja haitat

Lämpösaarekeilmiön haittoina ovat ihmisten terveydelliset ongelmat ja kuolleisuuden lisääntyminen.

Lämpösaarekeilmiön vuoksi kaupungin ilmansaasteet eivät pääse sekoittumaan muuhun ilmamassaan, jolloin saasteet jäävät kaupungin yläpuoliseen ilmakehään. Ilmansaasteilla on terveydellisiä haittavaikutuksia.

Toinen lämpösaarekkeen haittavaikutus on ihmisten kuolleisuuden lisääntyminen. Helteisinä päivinä ihmisiä kuolee selvästi enemmän kuin viileinä päivinä, sillä korkea lämpötila aiheuttaa lämpökuorman ihmiselle. Helteen takia veren vesipitoisuus vähenee hikoilun ja haihtumisen lisääntyessä.

Lämpösaarekkeesta on hyötyä talvella, sillä rakennusten lämmitystarve pienenee kaupungissa, mikäli ilmiö on riittävän voimakas. Korkeamman lämpötilan johdosta kasvukausi on pidempi kaupungissa kuin maaseudulla. Tämä on havaittavissa esimerkiksi siitä, että lehdet ilmestyvät puihin aikaisemmin kaupungissa kuin maaseudulla.