Teknologia tuottaa tilaa

Digitaalinen viestintäteknologia on paitsi tuottanut kaupunkilaisille suunnattuja uusia palveluja, myös vaikuttanut siihen, miten koemme ja käytämme tilaa.

Tekniikan kehittyminen on kutistanut maapalloa. Samalla tavoin kuin autojen, junien ja lentokoneiden, myös viestintäteknologian kehittyminen on muokannut maailmankuvaamme. Kaukana sijainneet paikat ovat suhteellisesti lähempänä kuin aiemmin ja yhteydenpito niiden välillä on helppoa ja liki reaaliaikaista.

Tämän lisäksi tietotekniikka on myös aktiivisesti luomassa uutta tilaa tai määrittelemässä ja ohjaamassa tilassa tapahtuvaa toimintaa. Kaupungista ja arjen ympäristöistä voimme löytää monia tiloja, jotka vaativat tietotekniikan läsnäoloa, jotta ne palvelisivat käyttötarkoitustaan. Esimerkiksi kaupungin liikenneympäristö vaatii toimiakseen tietotekniikkaa: liikennevalot ohjaavat autoja ja jalankulkijoita ja toisaalta liikenteen sujuvuutta valvotaan kameroilla ja tutkilla.

Kaupunkiympäristössä tietotekniikan käyttö vaikuttaa myös julkisen ja yksityisen tilan määrittelyyn. Musiikkia kuulokkeilla kuunteleva kaupunkilainen voi tuottaa itselleen oman yksityisen tilan vaikka sijaitseekin julkisella paikalla. Toisaalta kovaäänisesti matkapuhelimeen puhuva kaupunkilainen saattaa epähuomiossa vetää kanssaihmisiä omaan yksityiseen tilaansa.

Huomaamattomillakin toimilla tietotekniikka tuottaa uutta tilaa. Esimerkiksi kahvilan pöydälle nostettu kannettava tietokone saattaa tehdä pöydästä työpisteen tai yksityisen huvituksen alueen.