Sijainti ratkaisee

Kohti ubiikkia kaupunkia -osiossa kuvatun kaltainen ubiikkiyhteiskunta ei ole vielä täysin toteutunut, mutta esimerkiksi mobiililaitteiden ja erilaisten tietojärjestelmien yhteiskäytön varaan perustuviin palveluihin voimme törmätä jo nykyisessä kaupunkiympäristössä.

Tulevaisuuden älykkään kaupungin keskeisimpiä tekijöitä on reaaliaikaisen sijaintitiedon saatavuus. Jo nykyisin useimmat mobiililaitteemme kykenevät paikantamaan itsensä missä tahansa maapallolla maailmanlaajuisen GPS-satelliittipaikannusjärjestelmän avulla.

Paikannuksen ja niin sanotun paikkatiedon hyödyntämisestä on tullut kaupunkiympäristöissä entistä keskeisempää. Kaupungin suunnittelu ja rakentaminen ovat aina vaatineet tarkkaa paikannustietoa, mutta paikantamiseen kykenevien laitteiden yleistyminen on tuonut asukkaiden käyttöön myös uusi sovelluksia, joiden avulla voidaan välittää käyttäjän saataville juuri heidän kulloiseenkin ympäristöönsä liittyvää tietoa.

Kun älypuhelin tietää missä olet, se voi tarjota sinulle tietoa vaikkapa juuri edessäsi olevasta rakennuksesta. Tai antaa ravintolasuosituksia muutaman korttelin etäisyydeltä. Paikantava laite voi välittää sijaintisi myös ystävillesi. Jo nykyisin paikannustietoa käytetään monissa arkea helpottavissa toimissa, esimerkiksi:

  • Autonavigaattori kertoo reitin haluttuun kohteeseen ja kiertää tietyöt ja ruuhkat.
  • Erilaiset verkkokarttapalvelut helpottavat palveluiden löytymistä.
  • Paikannustieto tallentuu otettuihin valokuviin ja valokuvat voidaan esittää karttapohjalla.
  • Joukkoliikenteen reaaliaikainen tilannetieto voidaan välittää käyttäjän kännykkään.
  • Hätäpuhelujen yhteydessä voidaan välittää soittajan sijaintitieto, jolloin auttajat voidaan ohjeistaa tarkasti oikeaan paikkaan.
  • Kaupunkilaisille voidaan tarjota osallistavia paikkatietoon perustuvia palveluita, joiden avulla he voivat kommentoida esimerkiksi kaupunkisuunnitelmia ja osallistua näin demokraattiseen päätöksentekoon.