Kohti ubiikkia kaupunkia

Nykypäivän kaupunkia on vaikea kuvitella ilman digitaalista tieto- ja viestintätekniikkaa. Katujen alle kaivetuista tietoliikennekaapeleista, langattomien tietoverkkojen tukiasemista sekä päätelaitteista koostuva digitaaliseen viestintään keskittynyt infrastruktuuri on nykyaikaisen kaupungin ja kaupunkilaisten toiminnalle yhtä välttämätöntä kuin vesijohdot tai sähköverkko.

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen onkin ollut yksi keskeisimmistä nykyaikaista yhteiskuntaa muokkaavista tekijöistä. Radion ja television mahdollistaman massamedian kautta on siirrytty maailmanlaajuisten tietoverkkojen, mobiilien älypuhelimien ja sosiaalisten medioiden aikakaudelle. Niiden kehittyminen on helpottanut ihmisten välistä kommunikaatiota, mutta ne ovat samalla tehneet mahdolliseksi luoda täysin uudenlaisia palveluita kaupunkilaisten elämän ja kaupungin toiminnan parantamiseksi.

Mobiilien päätelaitteiden ja tulevaisuuden teknologioiden kautta tietotekniikan nähdään sulautuvan vähitellen huomaamattomaksi osaksi ympäristöämme ja arkeamme. Tällaista huomaamatonta tietotekniikkaa on alettu kutsua ubiikiksi tai jokapaikan tietotekniikaksi − tietotekniikaksi, joka sulautuu esimerkiksi esineisiin, tiloihin ja kulkuneuvoihin.

Nämä ubiikit teknologiat perustuvat huomaamattomien päätelaitteiden, langattomien verkkojen, erilaisten tietojärjestelmien ja -varantojen sekä ympäristöön sijoittuneiden sensorien muodostamaan kokonaisuuteen. Pisimmillään vietynä ubiikkiteknologia ei vaikuta enää lainkaan teknologialta kuten sen nyt ymmärrämme. Tavoitteena on hävittää tietotekniikka kokonaan ihmistoiminnan taustalle, palvelemaan ja helpottamaan ihmisten arkea.

Lue Sijainti ratkaisee -osiosta, millaisia älykkään kaupungin ratkaisuja on jo nyt olemassa.