Kadun moninaiset merkitykset

Kadun määritelmä

 

Katu tarkoittaa kulkuväylää, joka sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Katu on Suomen tieliikennelain mukaan eräs tien muoto.

Asemakaava-alueella voi olla katujen lisäksi valta-, kanta- ja seututeitä tai muita maanteitä. Ne palvelevat asemakaava-alueen ulkopuolelle suuntautuvaa liikennettä. Kadun hoidosta ja kunnossapidosta vastaa se kunta, jonka alueella katu sijaitsee.

Kadut voidaan jakaa kolmeen liikennetilaan niiden käyttötarkoituksen mukaan:

Kävelytilat on tarkoitettu kävelyyn, oleskeluun ja toisinaan pyöräilyyn. Nopeusrajoitus on 10 km/h. Kävelytilat sijaitsevat kaupunkien ydinkeskustoissa keskeisten liiketoimintojen läheisyydessä.

Hidasnopeuksiset liikennetilat ovat tarkoitettu kävelyyn, pyöräilyyn ja moottoriajoneuvoliikenteelle. Nopeusrajoitus on 20–30 km/h.

Hidasnopeuksinen liikennetila voi olla esimerkiksi liikekatu, jonka varrella on asiakaspysäköintipaikkoja. Pihojen kanssa osittain yhteisiä toimintoja palvelevat pihakadut, jotka ovat sekä ajoneuvo- että jalankulkuliikenteelle.

Autoliikennetilat ovat tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteelle. Näitä katuja käyttää raskas liikenne. Autoliikennetilojen nopeustaso on 40 km/h.

Autoliikennetiloissa kevyt liikenne on erotettu rakenteellisesti omalle väylälleen. Ajorataa reunustava jalkakäytävä voi olla ajoradan toisella tai kummallakin puolella. Jalkakäytävään voi liittyä rinnakkainen tai yhdistetty väylä pyöräilijöille.

Voit tutustua myös katuluokitukseen, jossa katujen käyttötarkoituksia on määritetty yksityiskohtaisemmin. Katso tästä lisää Tampereen kaupungin liikenneosayleiskaavaa käsitteleviltä verkkosivuilta.

 

Katujen lukuisat käyttötavat

 

Kadut ovat kaikille avoimia päällystettyjä ja toisinaan kalustettuja ulkotiloja, joissa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä. Ihmiset voivat ottaa kadun käyttöönsä satunnaisesti tai säännöllisesti, lyhyeksi tai pitkäksi aikaa.

Kadut mahdollistavat liikkumisen paikasta toiseen. Niillä on kuitenkin monia muitakin käyttötarkoituksia. Liittyessään tonttien pihoihin ne ovat rakennusten sisätilojen ja pihojen jatkeita arkipäiväisissä toimissa. Ne voivat toimia muun muassa lasten leikkipaikkoina tai kahviloiden ja kotien olohuoneiden laajentumina. Kadut ovat julkisia tiloja, joihin tullaan katselemaan ihmisiä ja näyttäytymään muille. Ne ovat paikkoja poliittiselle toiminnalle kuten mielenosoituksille.

Katuihin ja niiden käyttöön liittyy paljon sanontoja ja sanoja: ”lähteä kadulle”, ”joutua kadulle”, ”katukulttuuri”, ”katulapsi” tai ”katutaiteilija”. Katuihin liittyvät moninaiset ilmaisut kertovat katujen tärkeydestä osana kaupunkielämää ja kaduilla harrastettavista lukuisista toimista.

Katso alla olevat videot kadun määritelmästä ja katuihin liittyvistä merkityksistä. Kuinka monta muuta katuihin liittyvää ilmaisua keksit lisää?

 

Katua teknisestä ja arkipäiväisen elämän näkökulmasta kuvailee tutkija Riina Lundman Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta. Videon pituus 1 min. 57 s.

 

Katuihin liittyviä merkityksiä esittelee tutkija Riina Lundman Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta. Videon pituus 1 min. 3 s.

 

LISÄÄ TIETOA

 

Tutustu FINLEXissä maankäyttö- ja rakennuslakiin 5.2.1999/132. 12. luku. Kadut ja muut yleiset alueet.

Katso Tampereen kaupungin verkkosivuilta keskustan liikenneosayleiskaava. Sieltä erityisesti katujen jäsentely.

Rudi.net. -palvelussa on artikkeli Sidewalks: Not Just for Walking. Artikkelin on kirjoittanut Karen A. Franck, New Jerseyn teknillisen instituutin professori.

Mika Ristimäen ja Hanna Kalenojan Urban zone -tutkimushankkeen raportti Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Raportissa on eritelty yhdyskuntarakennetta jalankulku-, joukkoliikenne- ja autoiluvyöhykkeinä.