Juhlintaa ja kannanottoja kadulla

Kadut ja torit poliittisina areenoina

 

Politiikka liitetään usein puolueiden toimintaan. Perimmiltään se on kuitenkin yleistä keskustelua yhteisistä asioista ja niiden hoitamista. Tätä keskustelua käydään lehtien palstoilla, radiossa, televisiossa ja Internetin verkkojulkaisuissa sekä keskustelufoorumeissa.

Politiikkaan voi osallistua myös ruohonjuuritasolla tekemällä pieniä, arkipäiväisen tason valintoja. Kadut ja torit julkisina tiloina ovat olleet perinteisesti paikkoja, joissa esitetään mielipiteitä ja otetaan kantaa – arkipäiväisilläkin tavoilla.

 

Ota kantaa kadulla

 

Katu tarjoaa fyysiset puitteet esittää ja haastaa yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia sääntöjä, normeja ja stereotypioita. Ihmiset tulevat kaduilla katsotuiksi ja katsovat muita. He vertaavat omaa identiteettiään muihin ja ottavat vaikutteita itselleen kaduilta.

Oman identiteetin esittämisen kautta voi osallistua julkiseen keskusteluun yhteisistä asioista. Esimerkiksi pukeutumalla vaikkapa kierrätysvaatteisiin, maihareihin, kantaaottavaan T-paitaan, aitoon turkikseen tai hijabiin viestitään samalla omista mielipiteistä toisille kadullakulkijoille.

Myös katutoiminnalla voi ottaa kantaa. Graffiteiden maalaaminen saattaa olla kannanotto yhteiseen keskusteluun. Kulkuvälineen valinnalla voi vaikuttaa ympäristön tilaan ja osallistua myös siitä käytävään keskusteluun. Kadulla yksityisestä tulee julkista.

Katutapahtumat

 

Kaduille tullaan osoittamaan mieltä, juhlimaan tai suremaan suurissa joukoissa. Yhteisöllisissä tilanteissa pyritään suuntaamaan paikallinen, kansallinen tai jopa globaali huomio omalle asialle.

Paraatit, festivaalit ja muut yhteisölliset julkiset juhlinnat kaduilla liittyvät toisinaan yhteisten arvojen, normien tai sääntöjen esittämiseen tai haastamiseen.

Suomen jääkiekkojoukkueen maailmanmestaruutta juhlistettiin kaduilla ja toreilla vuoden 2011 keväällä. Ne ovat hyvä esimerkki julkisesta juhlinnasta, jonka merkitys on vahvistaa kansallista identiteettiä, suomalaisten ”me-henkeä”. Erilaista rekvisiittaa, kuten pieniä suomen lippuja tai pelaajien nimiä ja pelinumeroita esittäviä paitoja käytettiin vahvistamaan viestiä.

Toisissa näistä yhteisöllisistä tapahtumista pyritään muuttamaan yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaisiksi koettuja asioita. Mielenosoitukset ovat yleinen ja rauhanomaisesti toteutettuna laillinen tapa ottaa kantaa asioihin. Mielenosoituksia järjestetään muun muassa suuryrityksen, kunnan, eduskunnan tai valtion harjoittamaa epäoikeudenmukaiseksi koettua toimintaa vastaan.

Esimerkki kuuluisasta mielenosoituksesta oli opiskelijoiden mielenosoitus kommunistihallintoa vastaan Pekingissä Taivaallisen Rauhan aukiolla vuonna 1989. Sen väkivaltainen tukahduttaminen nosti paikallisen tapahtuman maailmanlaajuisen yleisön tietoisuuteen.

Voit lukea mielenosoituksista lisää Kansanvalta.fi -verkkosivuilta osasta Julkinen keskustelu.

Paraateista esimerkkinä ovat eri maissa järjestettävät Pride-paraatit, jotka nostavat esiin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Julkisilla juhlinnoilla voi olla muita tarkoituksia kuin poliittisina äänitorvina toimiminen. Normaalissa arjessa vallitsevat katujen säännöt muuttuvat vuosittaisten juhlintojen, kuten vapun tai uuden vuoden aikaan. Kaikin tavoin normaalia vapaamuotoisempaa käytöstä suvaitaan kanssajuhlijoilta.

Festivaalit ja paraatit voivat olla myös yritysten sponsoroimia kaupallisia tapahtumia, joissa näkyvät sponsoreiden logot. Festivaalit voidaan valjastaa myös alueen turismin edistämistarkoituksiin.

Kaduille tullaan myös suremaan yhdessä. Merkkihenkilöiden hautajaissaattueet, jotka etenevät pitkin kaupungin katuja, ovat virallisia yhteisöllisiä tapahtumia, joita seurataan kadunvarsilla ja toisinaan myös television välityksellä. Nuoren kuollessa liikenneonnettomuudessa onnettomuuspaikalle muodostetaan toisinaan epävirallinen muistopaikka, jonne tuodaan kynttilöitä ja kuvia.

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Kansanvalta.fi. -verkkopalvelussa voi lukea lisää aiheista Mitä politiikka on.

Anastasia Loukaitou-Sideris on kirjoittanut julkisen tilan käytöstä teoksen Sidewalks: Conflict and Negotiation over Public Space (Urban and Industrial Environments). (MIT Press, 2009).