Uusia käyttötarkoituksia

Miksi uudistetaan?

 

Kaupunkialueille on tyypillistä niiden jatkuva käyttötarkoituksen muuttaminen: alueita uudistetaan, uusia rakennetaan ja jotkut alueet taantuvat odottamaan uutta käyttöä. Voidaan puhua kaupunkitilan kierrättämisestä. Katso alla olevasta videosta mitä tällä tarkoitetaan.

Professori Harri Andersson kertoo kaupunkitilan kierrättämisestä. Videon pituus 1 min. 17 s.

Alueiden uudistamiseen liittyvät syyt ovat taloudellisia. Toisaalta ne liittyvät yhdyskuntarakenteen kestävyyteen. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna alueiden vajaakäyttö aiheuttaa infrastruktuurin ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Esimerkiksi alueen teitä ja viemäriverkostoa huolletaan, vaikka alueella ei ole toimintaa.

Toinen taloudellinen syy on se, että erityisesti lähellä keskustoja sijaitsevien alueiden kehittämätön, epämääräinen imago vähentää alueen houkuttelevuutta taloudellisille investoinneille. Alueelle ei haluta rakentaa esimerkiksi asuntoja, koska mahdolliset tulevat asukkaat saattavat karttaa asunnon ostamista alueen maineen vuoksi.

Yhdyskuntarakenteen kestävyyden näkökulmasta kaupunkirakenteen eheyttäminen on yksi tärkeimmistä maankäytön tavoitteista. Tarkoituksena on tiivistää tai muulla tavoin täydentää jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta käyttäen hyväksi nykyistä infrastruktuuria. Paineet kohdistuvat tällöin usein joutomaihin. Vanhan kaupunkirakenteen kierrättäminen vähentää jo olemassaoleville viheralueille rakentamista ja kaupunkirakenteen hajautumista.

 

Joutomaiden merkityksestä kestävän kehityksen näkökulmasta kertoo asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen Turun ympäristötoimialalta, kaupunkisuunnittelusta. Videon pituus on 1 min. 11 s.

 

Uudistamisen edellytyksiä

 

Joutomaat ovat kiinnostavia maantieteellisessä mielessä juuri niiden sijaintinsa vuoksi. Katso alla oleva video, jossa professori Harri Andersson kertoo joutomaiden historiallisesta ja maantieteellisestä merkityksestä.

Professori Andersson kuvailee urbaanien joutomaiden historiallista ja maantieteellistä merkitystä. Videon pituus 1 min. 22 s.

Koska joutomaita on keskeisillä paikoilla kaupungeissa, niihin liittyy taloudellisia ja poliittisia päämääriä sekä kulttuurihistoriallisia, virkistyksellisiä ja luonnonsuojelullisia näkökulmia.

Ennen joutomaan uudistamista maaperän kunto ja vesistöjen tila alueella täytyy selvittää ja määrittää luontoon liittyvät arvot. Alueen tulevaa käyttöä koskevassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähialueen asukkaiden ja muiden toimijoiden, kuten liike-elämän edustajien mielipiteet. Myös alueen kaupunkihistoriallinen merkitys korostuu uudistusta suunniteltaessa: miten luoda uutta siten, että alueen historiallisesti merkittävät ominaispiirteet voisivat säilyä? Tiukkaa julkista keskustelua herättää usein kysymys, halutaanko niitä ylipäätään säilyttää.

Joutomaiden rakenteen uudistaminen voidaan toteuttaa purkamalla vanhat rakennukset tai kehittämällä vanhoille rakennuksille uutta käyttöä. Joutomaiden jo olemassa oleva infrastruktuuri (esimerkiksi tiet ja viemäröinti) helpottaa alueen rakentamista osaksi muuta kaupunkia.

Ympäröivien alueiden käyttömuodot ja joutomaan aiempaan käyttöön viittaavat merkitykset mahdollistavat ja ohjaavat uusien käyttötarkoituksien kehittämistä. Esimerkiksi kaupallisen toiminnan käynnistäminen vaatii ympärillä asuvia tai liikkuvia asiakkaita.

Alueiden vanhoja teollisuuskäytössä olleita rakennuksia voidaan muuttaa esimerkiksi asumiskäyttöön tai kulttuuritoiminnan tiloiksi säilyttäen kuitenkin osan rakenteista merkkeinä alueen aiemmasta käytöstä. Eräänä esimerkkinä tästä on Aurajoen länsiranta Turussa. Se on toiminut satama-, telakka- ja tehdasalueena, joka on muutetu 1980-luvun lopulta alkaen asuin- ja vapaa-ajan käyttöön. Lue lisää Aurajoen länsirannan muutoksesta Museoviraston verkkosivuilta.

Uusi käyttö voi olla aluksi tilapäistä ja mahdollisesti vain kevyttä rakentamista vaativaa. Esimerkinä tästä ovat pelikentät, puutarhapalstat tai pienimuotoinen kahvila- tai taidenäyttelytoiminta. Käyttö voi myöhemmin vakiintua käsittäen mahdollisesti täydennysrakentamista. Käyttötarkoitukset voivat myös kokonaan vaihtua.

Ennen kuin muut uudistamisen toimet voidaan aloittaa, tulee mahdollinen saastunut maaperä puhdistaa. Tällä pyritään vähentämään pilaantuneen alueen rasitusta ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Saastunut alue mielletään epämiellyttäväksi. Se voi vaikuttaa kielteisesti alueesta luotaviin mielikuviin. Puhdistustoimenpiteet lisäävät alueen vetovoimaisuutta, jolloin alueen käyttömahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti.

Turun sataman läheisyydessä sijaitseville joutomaa-alueille suunniteltavaa uutta asuinaluetta, Linnakaupunkia, esittelee arkkitehti Laurent Druey Turun kaupungin ympäristötoimialalta, kaupunkisuunnittelusta. Video pituus 2 min. 14 s.

Joutomaan uusista mahdollisuuksista kertoo asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen Turun ympäristötoimialalta, kaupunkisuunnittelusta. Videon pituus 1 min. 55 s.

 

 

Alla olevista linkeistä voit tutustua eräisiin joutomaiden uudistamista koskeviin esimerkkeihin.

Lue Yle Uutisten Tampereen alueen verkkosivuilta artikkeli Joutomaa muuttui kesäsiirtolaksi.

Yle Uutisten Satakunnan verkkosivuilla artikkeli Veturitallin alue: Joutomaasta halutaan asuinkeidas.

Eve Mannun blogissa Ylen verkkosivuilla postaus Varo ankea joutomaa! sissipuutarhuri tulee!

Professori Terttu Pakarisen power point -esitys urbaaneista kesannoista Rysäforumilla Tampere-talolla 26.-27.8.2006.