Syrjässä keskellä kaupunkia

Joutomaat sijaitsevat rakennetun kaupunkiympäristön keskellä. Siitä huolimatta ne vaikuttavat syrjäisiltä paikoilta moniin niihin liittyvien piirteiden, kuten ränsistyneiden rakennusten, graffitien, autiuden ja roskaisuuden vuoksi.

Koska alueet eivät ole aktiivisessa käytössä, on niiden yleisolemus usein synkkä esimerkiksi puutteellisen valaistuksen takia. Käytöstä poistuneet rakennukset jätetään usein vartioimatta. Tämä lisää ilkivallan mahdollisuutta alueella. Joutomaiden omistussuhteet saattavat olla joskus sekavia, jolloin kukaan ei koe olevansa vastuussa alueiden vartioinnista ja rakennusten huollosta. Jos alueella on runsaasti kasvillisuutta, se on rehevöitynyttä ja hoitamatonta. Epämääräinen ulkoasu onkin yksi syy, miksi joutomaa-alueilla saatetaan välttää liikkumasta ja ne ovat jopa pelon paikkoja monille erityisesti pimeän aikaan.

Joutomaiden rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö tarjoavat muusta kaupunkiympäristöstä poikkeavia kokemuksia. Ihmistoiminnan vähennyttyä jälkeen jääneellä rakennetulla ympäristöllä ei ole tarkoitusta. Jokainen voi nyt kokea joutomaan sellaisena kuin haluaa. Luonnon tunkeutuminen hylätylle tehdasalueelle voi saada sen tuntumaan jännittävältä ja arvaamattomalta paikalta.

Muussa kaupunkiympäristössä vallitsevat normit tuntuvat puuttuvan joutomailta. Hylätty talo villiintyneine pihamaineen vaikuttaa siltä, että kuka tahansa saa käydä siellä.

Joutomailla luonto ja kulttuuri muodostavat omanlaisensa karhealta vaikuttavan visuaalisen kokonaisuuden. Marginaaliset asiat korostuvat. Niitä voivat olla niin ihmisen hylkäämä, nyt jo ruostunut säilyketölkki, tai jonkun entisen kodin särkynyt ovi.

Ennen kaikkea joutomailla korostuu ajallisuus. Ajan kuluminen näkyy kerrostuneina luontokappaleiden ja ihmistoiminnan jälkinä. Murtunut betoniseinä, talon sisällä kasvava puu ja seinien kellastuneet kukkatapetit muistuttavat meitä ajan ja ihmisen katoavaisuudesta: kun ihmisen toiminta vähenee, luonto ”ottaa omansa takaisin”.

Toisaalta joutomaat voivat olla myös paikkoja, joissa aika tuntuu pysähtyneen. Ne ovat osa menneisyyttä, jota jokainen voi mennä tarkastelemaan ja muistelemaan.

Joutomailla voi löytää ympäristön tuntemattomuudesta ja rakennetun ympäristön kontrolloimattomuudesta johtuvan vapautuneen mielentilan. Itseään urbaaneiksi löytöretkeilijöiksi kutsuvat kaupunkiseikkailijat pitävät joutomaita korvaamattomina henkireikinä lähiympäristössä.

 

Turun Raunistulassa sijaitsevassa Barkerin vanhassa tekstiilitehtaassa esitettiin kesällä 2011 Joutomaa -nimistä näytelmää, jossa urbaanit löytöretkeilijät valloittavat alueen rakennuksia. Videolla näytelmän ohjaaja Maiju Sallas kertoo urbaanista löytöretkeilystä. Videon pituus 1 min. 49 s.

 

 

 

LISÄÄ TIETOA

 

Urbaania löytöretkeilyä harrastavien poikien verkkosivustolla on kuvia Raunistulan rehutehtaan tiloista.